Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 juli 2021: Tozo 4

Laatst gewijzigd op: 26-03-2021

Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door de coronacrisis nog steeds financieel geraakt. De gemeente geeft hierbij financiële ondersteuning. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Zijn de financiële gevolgen na 1 april nog niet voorbij? Dan is het mogelijk om de verlengde Tozo 4 aan te vragen. De regeling is ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik maakten van Tozo. Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021.

Wat is er anders in Tozo 4?

De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn gelijk aan die van Tozo 3.

Het inkomen van een partner telt ook in Tozo 4 mee. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Uw vermogen heeft geen invloed op de uitkering. 

Andere hulp nodig?

Ja, de gemeente Oss wil ondernemers die Tozo krijgen (of daar op korte termijn recht op hebben) graag breder ondersteunen dan alleen financieel. Met iedere zelfstandig ondernemer die Tozo aanvraagt gaan wij in gesprek.

Als u aangeeft hulp te kunnen gebruiken bekijken de consulenten van team Werk en Schuldhulpverlening samen met u welke ondersteuning voor u past. Voor meer informatie zie: www.oss.nl/ondersteuningtozo

Hoe kun je Tozo 4  aanvragen?

U kunt een aanvraag voor Tozo 4 vanaf begin april digitaal indienen met

DigiD via www.oss.nl/tozo. Hebt u een partner dan logt u beiden in.

Kunt u door de coronamaatregelen de woonkosten niet meer betalen? Vraag dan TONK aan bij de gemeente.

Klik hier om naar de enquête te gaan.