Tozo 5, nieuwe aanvraag

Let op: deze pagina is alléén voor ondernemers:

- die nog geen Tozo hebben gehad, of
- drie maanden of langer geleden Tozo hebben gehad

Heeft u al Tozo-ondersteuning? Ga dan naar Tozo 5, verlenging aanvragen.

Lees alle informatie op deze pagina goed door voordat u een aanvraag indient.


Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:
• een uitkering die uw gezinsinkomen tot uiterlijk 30 september 2021 aanvult tot het sociaal minimum; en/of
• een lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is per 1 juli 2021 netto per maand (inclusief vakantiegeld):

voor gehuwden en samenwonenden:

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
- van 18 tot 21 jaar € 266,29

Wat zijn de voorwaarden voor de uitkering?

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U bent een gevestigde zelfstandige tussen 18 jaar en de pensioenleeftijd.*
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland en u oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.
 • U voldoet aan wettelijke eisen van een eigen bedrijf, zoals vergunningen en ingeschreven staan bij de KvK.
 • U bent uiterlijk op 17 maart 2020 gestart met uw bedrijf en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is 23,5 uur per week.
 • Als u een BV heeft: u bent als DGA zelf werkzaam in het bedrijf en in bezit van meer dan 50% van de aandelen.
 • U woont in de gemeente waar u aanvraagt.
 • U dient uw aanvraag in vóór 1 oktober 2021.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont: u ondertekent allebei de aanvraag.
 • Er bestaat géén recht op Tozo als u in de gevangenis zit, langer dan 4 weken in het buitenland verblijft in de periode dat u Tozo aanvraagt, in een inrichting woont en jonger bent dan 21 jaar, en/of studeert met recht op studiefinanciering en jonger bent dan 27 jaar.

* Als AOW-gerechtigde kunt u wel in aanmerking komen voor een lening bedrijfskapitaal.

Wat zijn de voorwaarden voor de lening?

De voorwaarden voor de uitkering gelden ook voor de lening. Daarnaast geldt:

 • U moet aantoonbare acute liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis.
 • U kunt geen lening aanvragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of gekregen.
 • Heeft u in Tozo 1, 2,3 of 4 al een lening gehad voor bedrijfskapitaal? Dan kunt u voor Tozo 5 hooguit nog een aanvullende lening krijgen tot totaal € 10.157.
 • U kunt maar voor één onderneming een lening bedrijfskapitaal krijgen.

Wie is partner voor Tozo 5?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent óf
 • op hetzelfde adres woont en samen een huishouden heeft, ex-echtgenoten of ex-partners bent, samen een kind heeft, u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend óf ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Zijn u en uw partner allebei zelfstandig ondernemers?

Dan kan maar één van u beiden de uitkering aanvragen. Bent u beiden zelfstandig ondernemer? dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening bedrijfskapitaal.

Welke inkomsten moet u opgeven?

Tozo vult uw gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum. Daarom moeten wij weten welke inkomsten u én uw partner hebben of verwachten te hebben over de periode dat u de uitkering aanvraagt. Het gaat om uw inkomsten uit onderneming en andere inkomsten. Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen, alimentatie en ontvangen huur.

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de komende maanden waarover u Tozo aanvraagt niet altijd goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als twijfelt u wat u moet opgeven, neem dan contact met ons op via uitkeringsadministratie@oss.nl. Dat kan achteraf problemen voorkomen.

Moet u uw studiefinanciering opgeven als inkomen?

Ja, dat geeft u op als ander inkomen. Ook als het om een lening gaat. Of u recht hebt op Tozo als student beoordelen wij op basis van uw leeftijd en de opleiding die u volgt.

Let op! de informatie op pagina Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt? kan verwarrend zijn. Geef altijd uw inkomen uit studiefinanciering op.

Hoe berekent u uw inkomsten?

Tozo houdt rekening met de netto inkomsten uit onderneming en andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen, alimentatie en ontvangen huur. Welke inkomsten meetellen en hoe u die berekent leest u op de pagina Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je Tozo aanvraagt?

Met terugwerkende kracht aanvragen, kan dat?

U kunt de Tozo 5 uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de maand erna of de maand ervoor (maar niet vroeger dan 1 juli). U vraagt bijvoorbeeld op 1 augustus aan vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september. Aanvragen is dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug.

Hoe lang duurt de uitkering?

De uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2021. U kiest zelf de ingangsdatum en het aantal maanden dat u de uitkering nodig hebt.

Blijkt de uitkering achteraf langer nodig? Dan kunt u voor die periode opnieuw een aanvraag indienen.

Wanneer krijgt u Tozo uitgekeerd?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op Tozo. Wij bekijken uw gegevens en nemen een besluit over uw aanvraag. Misschien vragen wij u om extra informatie. Wij streven ernaar om u binnen vier weken te laten weten waar u aan toe bent. U krijgt daarover een brief. Hierin staat of u de uitkering en/of lening krijgt. Wij betalen de uitkering altijd maandelijks achteraf. Krijgt u de uitkering, dan staat het geld uiterlijk op de 19de van de volgende maand op uw bankrekening.

Telt de uitkering mee als inkomen?

Ja, de Tozo-uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 of 2021. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen waarmee de Belastingdienst bepaalt of u recht heeft op inkomensafhankelijke toeslagen. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over 2020 of 2021. Het is mogelijk dat u hierdoor een hoger bedrag aan belasting betaalt dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Hebt u een partner en krijgt u een uitkering? Dan ontvangt u allebei een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook allebei opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Welke gegevens hebt u nodig voor uw aanvraag?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (niet verlopen ID-kaart of paspoort. LET OP: géén rijbewijs)
 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de Tozo 5 uitkering gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en uw naam)
 • gegevens over uw inkomsten uit onderneming en bewijs van ander inkomen, zoals loon, uitkering, huur, alimentatie, studiebeurs
 • inschrijving KvK
 • DigiD inloggegevens van u en uw partner

Hoe vraagt u de uitkering aan?

 1. Vul de vragen in het online aanvraagformulier naar waarheid in. Verklaar dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en geef een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. Lever kopieën/scans van bewijsstukken in (via uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. onderteken het aanvraagformulier met uw digid. heeft u een partner? dan ondertekent u allebei de aanvraag met digid. heeft uw partner geen digid? vraag dit dan eerst aan via www.digid.nl/aanvragen . Daarna kunt u uw Tozo-aanvraag indienen.

Hoe vraagt u de lening bedrijfskapitaal aan?

Geef dit aan in het aanvraagformulier bij het veld ‘Vragen en opmerkingen’. Voor de afhandeling nemen wij dan contact met u op. Er zijn namelijk aanvullende gegevens nodig voor de beoordeling.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag?

Als u de aanvraag heeft gedaan, kunt u thuis via een link de status van uw aanvraag volgen in 'Mijn zaken'. Verandert er iets? Dan krijgt u van ons automatisch bericht. Nadat wij een besluit hebben genomen krijgt u een brief.

Krijgt u Tozo en verandert uw situatie?

Geef wijzigingen in uw situatie die invloed hebben op uw recht op Tozo altijd direct aan ons door. Bijvoorbeeld: u gaat meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. In de toekenningsbrief staat hoe u wijzigingen door kunt geven.

Daarnaast gaan wij u regelmatig vragen om uw inkomsten aan ons door te geven. Hoe u dat moet doen, hoort u van ons op een later moment.

Kunt u naast Tozo nog andere hulp krijgen?

Ja, want de gemeente Oss wil meer dan alleen financiële ondersteuning geven. Daarom gaan wij in gesprek met iedere ondernemer die Tozo aanvraagt. Zodat we weten welke problemen zelfstandig ondernemers ervaren. Geeft u tijdens dit gesprek aan dat u verder ondersteunt wilt worden door de gemeente, dan kan dat. Lees meer over de ondersteuning van de gemeente.

U kunt ook TONK aanvragen, als u problemen hebt met het betalen van uw woon- en privé vaste lasten. TONK loopt tot en met september 2021. De tegemoetkoming is maximaal € 1000,- per maand per huishouden. Lees meer over TONK

Controleert de gemeente uw gegevens?

Ja, wij kunnen bij de aanvraag en ook achteraf uw gegevens controleren. We vragen uw regelmatig om uw inkomsten op te geven in een inkomstenopgave. En wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Blijkt bij controle dat u te veel hebt ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, leggen wij een boete op en vorderen de uitkering terug.

Voorkom problemen en geef wijzigingen altijd meteen door!


Vragen?

Ga naar ‘Mijn zaken' om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Komt u er niet uit? Bekijk dan de veelgestelde vragen of bel ons via 14 0412. Wij helpen u graag verder.

Klik hier om naar de enquête te gaan.