Veelgestelde vragen energietoeslag

Let op!

Vraag de energietoeslag altijd rechtstreeks aan bij de gemeente. Reageer niet op mails en sms’jes van andere organisaties. Dit zijn nepberichten waarmee criminelen u willen oplichten (phishing).

Ik ben student. Wat telt mee als inkomen?

Als je student bent, dan houden wij rekening met het maximale bedrag dat je kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06 en voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of je wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat je kunt lenen, tellen wij mee bij jouw totale inkomen. Daarnaast telt het loon van je bijbaan mee.

Ik maak me ook zorgen over mijn energierekening in 2023. Kan ik de toeslag dan opnieuw aanvragen?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat er ook in 2023 een regeling energietoeslag komt. Maar we weten nog niet hoe die eruit gaat zien. Zodra er meer over bekend is, leest u dat op onze website.

Ik heb de toeslag in de zomer aangevraagd maar niet gekregen. Nu lees ik dat de regels veranderd zijn. Kan ik opnieuw aanvragen?

Ja, de regels zijn in september inderdaad veranderd. Had u de toeslag voor die tijd aangevraagd? En niet gekregen omdat uw inkomen nét te hoog was, of omdat u student bent, dan adviseren wij om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Mijn aanvraag is afgewezen en daarom heb ik een bezwaarschrift ingediend. Nu lees ik dat de regels veranderd zijn. Kan ik opnieuw aanvragen?

De regels zijn inderdaad veranderd in september. Of u opnieuw kunt aanvragen, hangt af of uw bezwaarschrift nog bij ons in behandeling is, of al afgehandeld is.

- Hebt u een bezwaarschrift ingediend, en nog geen antwoord gehad? Dan is de gemeente nog bezig met de afhandeling. In dat geval hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij beoordelen uw bezwaarschrift aan de hand van de nieuwe regels. U krijgt automatisch bericht van ons.

 • - Hebt u een bezwaarschrift ingediend, en daarna van ons een antwoord (een afwijzingsbericht) gehad? Dan heeft de gemeente uw bezwaar afgehandeld. Dien dan een nieuwe aanvraag in, als u denkt dat u nu wel aan de voorwaarden voldoet.

Hoe download ik een bankafschrift?

Dat is per bank verschillend. Typ in het zoekvenster van Google 'bankafschrift downloaden' + de naam van uw bank. Dan ziet u hoe dat moet.

Telt mijn vermogen mee voor de energietoeslag?

Nee. Uw vermogen heeft geen invloed op de energietoeslag. De inkomsten uit uw vermogen tellen wel mee, zoals rente, dividend en huuropbrengsten.

Wat telt als inkomen mee voor de energietoeslag? En wat niet?

Bij de energietoeslag gaat het om het gezinsinkomen in de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum. Het inkomen van uw eventuele partner telt dus ook mee. Van dat gezinsinkomen telt de gemeente sommige inkomsten wel mee voor de energietoeslag, en sommige niet.

WEL:

 • - Inkomsten uit loondienst (salaris, loon, maar ook ‘loon in natura’ zoals voor eten of huur)
 • - Inkomsten uit uw onderneming of zelfstandig bedrijf of beroep. Hoe u dat kunt berekenen leest u in een andere veelgestelde vraag op deze pagina
 • - Uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland
 • - Pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW
 • - Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij
 • - Inkomsten uit (onder) verhuur, kostgeld
 • - Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend
 • - Periodieke giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen
 • - Partner- en kinderalimentatie
 • - De algemene heffingskorting minstverdienende partner of de inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge kinderen). Deze heffingskortingen krijgt u van de Belastingdienst.

  NIET

  • - Toeslagen van de belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag
  • - Kinderbijslag
  • - Eigen inkomen van inwonende kinderen
  • - Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170,- per maand
  • - Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
  • - Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen
  • - Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
  • - Eenmalige giften
  • - Een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd via de werkgever. Het gaat om een vast bedrag per maand van € 21,50 voor alleenstaanden en € 43,- voor gehuwden of samenwonenden.

  Weet u niet zeker of bepaalde inkomsten meetellen of niet? Bel dan 140412 voor advies van een consulent inkomen.

  Ik heb de energietoeslag ontvangen maar ik wil die graag terugstorten. Hoe doe ik dat?

  Hebt u de energietoeslag automatisch ontvangen maar wilt u die niet? Of hebt u daar helemaal geen recht op? Stort de energietoeslag dan alstublieft terug. U doet dat door het bedrag over te maken naar IBAN NL74INGB0001097213 van de gemeente Oss. Zet er uw registratienummer met naam erbij en “energietoeslag”. Hebt nog vragen hierover? Bel dan het algemene telefoonnummer 14 0412.

  Hoe bereken ik mijn netto maandinkomen als zelfstandige?

  Zo berekent u het netto-inkomen uit uw bedrijf:

  1. U bepaalt uw omzet. Dat is het totaalbedrag dat u in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en verkochte producten in de maand.
  2. U bepaalt de bedrijfskosten die u in de betreffende maand hebt gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen, verzekeringen, abonnementen, personeel maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten.
  3. Naast deze maandelijks terugkerende kosten hebt u als ondernemer waarschijnlijk ook kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt, de zogenoemde ‘terugkerende incidentele kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratie en noodzakelijke investeringen. Voor deze ‘terugkerende incidentele kosten’ geldt dat u ze, ongeacht het moment waarop u ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten in de maand.
  4. Alle kosten brengt u in mindering op uw omzet. De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld als u de kleineondernemersregeling (KOR) toepast).
  5. U houdt dan de winst over. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u van de winst nog 18% aftrekken. Het bedrag dat dan overblijft vult u in op het aanvraagformulier.

  Komt u met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan geldt dat u nul euro inkomsten uit het bedrijf moet opgeven.Hebt u nog vragen over de berekening van het inkomen uit bedrijf? Bel dan 140412 en vraag naar uw contactpersoon.

  Telt de energietoeslag mee als inkomen?

  Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

  Wat kan er gebeuren als mijn gegevens niet kloppen?

  Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
  Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

  Controleert de gemeente mijn gegevens?

  Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht hebt op de energietoeslag. Het kan ook zijn dat we u om aanvullende gegevens vragen.

  Kan ik nóg een energietoeslag krijgen?

  Nee, u hebt als huishouden recht op één energietoeslag. Hebt u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of het wonen in een oud en slecht geïsoleerd huis? En kunt u de energiekosten niet meer betalen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van afdeling Werk en Inkomen via het algemene telefoonnummer 14 0412.

  Waarom is er de energietoeslag?

  De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Daardoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder geworden. Inwoners met een laag inkomen hebben het extra lastig. Daarom maakte het Rijk voor deze huishoudens geld vrij voor een eenmalige energietoeslag per huishouden.

  Ik maak mij zorgen over al die hoge (energie)rekeningen. Wat kan ik doen?

  Kijk eens of u kunt besparen op uw energieverbruik. Weet u niet hoe? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met een energiecoach, gewoon bij u thuis. Meer informatie, tips en adviezen over het gesprek en energie besparen vindt u op www.ossschakeltdoor.nl.

  Voor mensen met weinig inkomen kan het lastig zijn om aan leuke activiteiten mee te doen. Bijvoorbeeld lid zijn van een vereniging. Daarvoor heeft de gemeente Oss verschillende regelingen. Ook speciaal voor kinderen. Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/minimaregelingen

  Als u geldzorgen hebt, is het ook belangrijk daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn, of professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun geldzaken. Denk aan de Sociaal Raadslieden of een consulent bij de gemeente. Op www.oss.nl/zondergeldzorgen vindt u een handig overzicht van de mogelijkheden.

  De oplossing van geldzorgen kan ook liggen bij het vinden van (ander) werk. Ook daarvoor kunt u bij de gemeente terecht. Kijk voor de mogelijkheden op www.oss.nl/hulpbijwerk.

  Meer informatie