Veelgestelde vragen TONK

Hier vind u de meest gestelde vragen over TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).

Hoe hoog is TONK?

Dat hangt af van uw situatie. Om de tegemoetkoming te berekenen kijken we naar:
•de hoogte van uw (woon)kosten over januari 2021
•uw netto inkomen over januari 2021
•welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw inkomen (uw draagkracht).

De maximale tegemoetkoming is € 570,- per maand per huishouden.

Draagkracht berekenen

 Boven een bepaald inkomen bekijkt de gemeente welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen. Dit heet de draagkrachtberekening.  

Hebt u een partner? Dan geldt:

-        is uw gezamenlijke netto maandinkomen hoger dan € 1.751,=? Dan trekken wij dit bedrag af van de maximale tegemoetkoming van € 570,=.  

·        Is uw gezamenlijke netto maandinkomen boven de € 2.321,=? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de TONK regeling.

 Bent u alleenstaand? Dan geldt:

-        Is uw netto maandinkomen hoger dan € 1.226,=?. Dan trekken wij dit bedrag af van de maximale tegemoetkoming van € 570,=.  

-        Is uw netto maandinkomen boven de € 1.776,=? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de TONK regeling.

Hoe lang krijg ik TONK?

U kunt de tegemoetkoming in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt het aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig hebt. U kunt TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Kan ik TONK met terugwerkende kracht aanvragen?

Ja, dat kan. U kunt TONK met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 januari 2021.

Wat moet ik doen als mijn inkomen verandert?

Als uw situatie en/of inkomen verandert na januari 2021, dan U hoeft u dat niet aan ons door te geven. Het heeft geen invloed op de tegemoetkoming.

Tot wanneer kan ik TONK aanvragen?

Dat kan tot 1 augustus 2021.

Hoe gaat het met betalen?

Wij betalen in één keer uit voor de periode die u hebt aangevraagd. Dus ook als u voor meerdere maanden hebt aangevraagd, krijgt u één keer een bedrag. TONK is een onbelaste uitkering en komt dus niet op uw jaaropgave.

Klik hier om naar de enquête te gaan.