Veelgestelde vragen Tozo

Hier leest u de veelgestelde vragen over Tozo.

Vragen over de regeling


Terug naar boven

Ik heb een lening bedrijfskapitaal. Wanneer moet ik gaan aflossen?

U moet uw lening vanaf 1 januari 2022 gaan aflossen. Eerder lieten wij u weten dat u per 1 juli 2021 moet starten. Maar dit is veranderd omdat veel zelfstandigen nog niet voldoende inkomsten hebben voor de aflossing. De gemeente stuurt u een brief waarin u kunt lezen welke terugbetalingsverplichtingen voor u gelden.

Kan ik meer informatie krijgen over de jaaropgave van de gemeente?

Als u en uw partner in 2021 gebruik hebben gemaakt van de Tozo regeling, dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte voor 2021. Ga voor meer info naar de website van de Rijksoverheid.

Ik heb mijn jaaropgave Tozo gekregen. Waarom krijgt mijn partner ook een jaaropgave?

De Tozo-uitkering telt mee als gezinsinkomen. U en uw partner krijgen belastingtechnisch ieder de helft van de uitkering. Daarom krijgt u nu allebei een aparte jaaropgaaf. U moet dit inkomen dus allebei opgeven bij de belastingaangifte.
Kijk voor meer info ook bij ‘Vragen over de uitkering” (Ik ben getrouwd, enz.)

Wanneer voldoe ik aan het urencriterium?

U moet over 2019 voldoen aan het urencriterium. Daarmee bedoelen we dat u in 2019 minstens 1.225 uur werkzaam was in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u gestart na 1 januari 2019? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van uw aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. De uren die u hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.

Ik ben mijn bedrijf begonnen na 17 maart 2020 en heb veel last van de crisis. Kan ik ook Tozo aanvragen?

Nee, Tozo is alleen voor ondernemers die hun bedrijf vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn gestart. U moet zich ook voor die tijd hebben ingeschreven bij de KvK.

Kan ik ook Tozo aanvragen als een deel van mijn inkomen is weggevallen?

Ja dat kan. We vullen uw gezinsinkomen aan tot aan het sociaal minimum. Bijvoorbeeld: U hebt in april € 500 verdiend. Dan vult de gemeente dit aan met ongeveer € 500 als u alleenstaand bent. En met ongeveer € 1000 als u een gezin hebt.

Ik heb financiële problemen als ondernemer, maar dat komt niet door corona. Heb ik dan recht op Tozo?

Nee, dan kunt u Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) aanvragen bij de gemeente.

Ik woon in Oss maar heb mijn bedrijf in het buitenland. Kan ik ook gebruik maken van Tozo?

Bent u een zelfstandige die in Oss woont maar een bedrijf heeft in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Dan kunt u wel een Tozo-uitkering aanvragen, maar geen lening bedrijfskapitaal. Voor de uitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor in Nederland gevestigde bedrijven.

Ik werkte in loondienst maar ben ontslagen door de crisis. Wat moet ik doen?

Vraag dan WW aan bij UWV.

Ik ben een zelfstandige met AOW. Mag ik ook gebruik maken van Tozo?

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen geen Tozo-uitkering aanvragen maar wel een lening voor bedrijfskapitaal. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar uitkeringsadministratie@oss.nl.

Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor Tozo. Maar ik heb op het moment ook geen inkomen of vermogen meer. Mijn partner ook niet. Wat nu?

Neem contact met ons op. Misschien komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Vragen over de aanvraag

Terug naar boven

Ik heb bij een eerdere Tozo-aanvraag mijn gegevens doorgegeven. Waarom moet ik opnieuw een aanvraag doen?

Tozo 5 is een nieuwe regeling en wordt niet automatisch verlengd. Daarom moet u opnieuw een aanvraag doen. Mogelijk is de afgelopen maanden ook iets veranderd in uw situatie. Uw inkomsten zijn bijvoorbeeld hoger of lager geworden. Dat kunt u dan in uw aanvraag meteen doorgeven.

Ik wil een aanvraag doen maar heb alleen een rijbewijs. Is dat voldoende? En als mijn paspoort is verlopen?

Vraagt u een verlenging aan, dan hoeft u geen ID-bewijs meer bij te voegen, omdat u dat al gedaan heeft bij uw eerste aanvraag. Vraagt u voor het eerst Tozo aan, dan moet u een geldig (dus niet verlopen) identiteitsbewijs hebben. Dat geldt ook voor uw partner. Geldige ID-bewijzen zijn een identiteitskaart, een paspoort of een verblijfsdocument. Heeft u dat niet, of is het verlopen? Maak dan online een afspraak bij de afdeling Burgerzaken om een identiteitskaart aan te vragen. Daarna kunt u uw aanvraag voor Tozo doen.

Van welk bankrekeningnummer moet ik de gegevens toevoegen? Privé of zakelijk?

Van uw privérekening. Die is voor uw levensonderhoud bestemd. Zorg dat uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.

Ik ben bezig met omscholing en loop stage. Wordt een stagevergoeding als inkomsten gerekend?

Ja, een stagevergoeding wordt als inkomsten gerekend.

Wat bedoelen jullie met inkomen uit onderneming en hoe bereken ik die?

Daarmee bedoelen we het inkomen dat u nu hebt en verwacht over de periode dat u de uitkering aanvraagt. Dus niet het inkomen dat u had voordat de crisis uitbrak. Voor meer informatie over het berekenen van uw inkomen ga naar de pagina Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt

Mag ik bij het berekenen van mijn netto inkomsten ook privélasten aftrekken van de netto-omzet?

Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt. Ga voor meer informatie naar Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt.

Ik heb Tozo (aangevraagd). Krijg ik ook vakantiegeld?

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Ik kan niet goed inschatten of mijn inkomen zo blijft in de aankomende maanden. Hoe pak ik dat aan?

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Kennen wij Tozo toe en verandert uw inkomen? Geef wijzigingen meteen door via uitkeringsadministratie@oss.nl. Wij passen uw uitkering dan aan.

Voorkom problemen en geef wijzigingen op tijd door!

Ik ben getrouwd en wij zijn allebei ondernemer. Moeten we dan twee aanvragen indienen?

Nee, één van beiden vraagt aan. De aanvraag geldt wel voor allebei. In het formulier wordt u ook allebei gevraagd in te loggen met DigiD.

Ik heb geen DigiD. Wat nu?

U en uw partner hebben allebei DigiD nodig om Tozo aan te kunnen vragen. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl/aanvragen

Het formulier loopt vast als ik wil aanvragen. Wat moet ik doen?

Start uw computer opnieuw op en probeer het nog eens. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat het systeem overbelast is. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer 14 0412.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag?

Nee, u hoeft niet te betalen voor de aanvraag.

Hoe kan ik een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Dit kunt u aangeven in het online aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Vragen over de lening bedrijfskapitaal'.

Hoe kan ik bijlagen toevoegen bij de aanvraag? Ik weet niet hoe dat moet.

Alleen voor een nieuwe aanvraag hoeft u bijlagen toe te voegen. Lukt dat niet, vraag dan of iemand in uw omgeving u even kan helpen. Voor een aanvraag verlenging hoeft u geen bijlagen meer toe te voegen.

Wat moet ik doen als ik Tozo aanvraag en naar een andere gemeente verhuis?

Verhuist u vanuit Oss naar een andere gemeente? Zet uw aanvraag dan stop in Oss via een bericht aan uitkeringsadministratie@oss.nl en vraag in uw nieuwe gemeente opnieuw Tozo aan. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Oss? Zet dan uw aanvraag stop in de andere gemeente. Zodra u bij de gemeente Oss ingeschreven staat, kunt u in Oss opnieuw Tozo aanvragen.

Mijn bedrijf is gevestigd in Oss, maar ik woon in een andere gemeente. Waar moet ik de aanvraag indienen?

U vraagt aan in de gemeente waar u woont.

Kan ik online volgen hoe het ervoor staat met mijn aanvraag?

Ja, dat kan. Als u de aanvraag hebt gedaan, kunt u thuis via een link uw aanvraag volgen op 'Mijn zaken'. En verandert er iets? Dan krijgt u van ons automatisch bericht.

Ik ben benaderd door een bedrijf dat mij wil helpen met mijn aanvraag. Doen?

Nee, ons advies is: niet doen! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Meestal moet u ervoor betalen en het kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. De Sociaal raadslieden van ONS welzijn helpen u graag verder met uw aanvraag. Het telefoonnummer is 088-3742525.

Ik heb een fout gemaakt tijdens mijn aanvraag. Wat moet ik doen?

Geef uw wijzigingen door via uitkeringsadministratie@oss.nl. Denk aan wijziging van uw banknummer, inkomen, verhuizing of gezinssamenstelling. Voeg eventueel bewijsstukken als bijlage toe, zoals een kopie van het bankafschrift. Zet in de mail ook uw naam, geboortedatum en zaaknummer.

Hoe kan ik mijn aanvraag intrekken?

Geef dit door via uitkeringsadministratie@oss.nl. Zet uw naam, geboortedatum en zaaknummer in uw bericht en de reden van intrekken. Wij zorgen er dan voor dat uw aanvraag vervalt. Dit vindt u daarna terug onder 'Mijn Zaken'.

Ik heb Tozo aangevraagd en ben het niet eens met jullie besluit. Wat kan ik doen?

Neem eerst contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 0412. Houd uw zaaknummer bij de hand. De behandelaar legt dan het besluit aan u uit. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u dit kunt doen.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonlijke gegevens?

Lees meer over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik heb mijn aanvraag ingediend en de status is ‘in behandeling’. Wanneer weet ik meer?

Als u alle gevraagde gegevens hebt ingeleverd, nemen wij zo spoedig mogelijk een besluit en sturen u daarover een brief. Krijgt u de uitkering, dan betalen wij die altijd maandelijks achteraf. Het geld staat dan uiterlijk op de 19de van de volgende maand op de bankrekening staat.

Ik heb Tozo aangevraagd en het is toegekend. Nu kan ik een klus doen en wat geld verdienen. Wat moet ik doen?

Fijn dat u weer werk kunt krijgen. Tozo is een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum. Als u zelf inkomen heeft of gaat krijgen dan wordt uw Tozo dus lager. Geef door aan uw consulent dat u een klus heeft aangenomen en welke inkomsten u daaruit gaat ontvangen. In de brief die u van ons krijgt staat hoe u dit kunt doorgeven.

Ik heb een aanvraag Tozo ingediend, maar wil toch ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Hoe doe ik dat?

Als u toch een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen, stuur dan een mail naar uitkeringsadministratie@oss.nl. Zet in de mail dat u bedrijfskapitaal nodig heeft en uw naam, geboortedatum en zaaknummer van de Tozo-aanvraag. Wij sturen u dan een formulier voor aanvullende informatie. We hebben voor het beoordelen van bedrijfskapitaal namelijk meer gegevens nodig.

Vragen over de uitkering

Terug naar boven

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering vult uw inkomen tijdelijk aan tot het sociaal minimum. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Lees hoe hoog uw sociaal minimum is

Wanneer krijg ik mijn uitkering?

Als u alle gevraagde gegevens hebt ingeleverd, nemen wij zo spoedig mogelijk een besluit en sturen u daarover een brief. Wij betalen uw uitkering maandelijks achteraf. Dit betekent dat het geld uiterlijk op de 19de van de volgende maand op uw bankrekening staat. Kunt u niet wachten? Bel dan naar 14 0412.

Ik heb Tozo (aangevraagd), maar kom in geldnood. Kan ik een voorschot krijgen?

Hebt u Tozo aangevraagd en nog geen Tozo-uitkering? En hebt u geen geld meer om bijvoorbeeld boodschappen te doen? Kunt u ook geen geld lenen van familie of vrienden? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 0412. Zorg dat u het zaaknummer bij de hand hebt. Uw behandelaar kijkt dan naar de mogelijkheden.

Hebt u al een Tozo-uitkering? Dan kunt u geen voorschot krijgen op uw uitkering

Stel: ik blijk achteraf toch geen recht te hebben, doordat ik meer inkomsten had dan verwacht. Krijg ik dan een boete? Of moet ik terugbetalen?

Nee, u krijgt geen boete. Alleen als u bewust inkomen hebt verzwegen. U moet wel terugbetalen als blijkt dat u de uitkering ten onrechte hebt ontvangen. De gemeente controleert uw inkomen achteraf. Blijkt daaruit dat u te veel hebt ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Ik ben getrouwd. Mijn partner is geen zelfstandige maar ik zie de naam wel staan op alle berichten van de gemeente. Mijn partner krijgt toch geen uitkering?

Tozo is onderdeel van de Participatiewet. De regels die daar in staan voor de betaling aan mensen die getrouwd zijn, gelden ook voor Tozo. De uitkering van gehuwden is voor het hele gezin bedoeld. Dus voor de getrouwden en samenwonenden samen. We betalen dan ook aan het hele gezin. Daarom wordt ook uw partner genoemd. U krijgt na afloop van het jaar beiden een aparte jaaropgaaf. Tozo heeft dus ook gevolgen voor de belastingen en de toeslagen die u eventueel krijgt. Kijk voor meer informatie ook bij de volgende vraag.

Ik ben getrouwd. Hoe gaat het straks bij de betaling van de uiteindelijke uitkering?

Iedere partner krijgt belastingtechnisch de helft van de uitkering. En dit komt ook terug op de jaaropgave van iedere partner. De feitelijke uitbetaling maken wij wel als één bedrag over op de bankrekening die u hebt opgegeven. De specificatie van de betaling kunt u inzien op 'Mijn Inkomen'. Deze manier van betalen heeft gevolgen voor de belastingen en door u ontvangen toeslagen. Op de website van de Rijksoverheid leest u hierover meer. Uw boekhouder kan u ook meer informatie geven.

Welke inkomsten gaan van mijn uitkering af?

Uw inkomsten uit onderneming en andere inkomsten gaan van uw uitkering af. Dat geldt ook voor de inkomsten van uw partner. Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen, alimentatie en ontvangen huur. Ga voor meer informatie naar Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt

Moet ik de uitkering straks terugbetalen?

Nee. Als u voldoet aan de voorwaarden en alle wijzigingen op tijd doorgeeft, is de uitkering een gift.

Vragen over de lening bedrijfskapitaal

Terug naar boven

Ik heb een lening bedrijfskapitaal. Wanneer moet ik gaan aflossen?

U moet uw lening vanaf 1 januari 2022 gaan aflossen. Eerder lieten wij u weten dat u per 1 juli 2021 moet starten. Maar dit is veranderd omdat veel zelfstandigen nog niet voldoende inkomsten hebben voor de aflossing. De gemeente stuurt u een brief waarin u kunt lezen welke terugbetalingsverplichtingen voor u gelden.

Hoe ziet de regeling voor bedrijfskapitaal eruit?

Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • het krediet is nodig om uw bedrijfslasten te kunnen betalen;
  • u hebt geen eigen middelen om de kosten te betalen;
  • u mag het bedrijfskapitaal niet gebruiken om andere schulden opnieuw te financieren, of bijvoorbeeld (duurdere) (bank)leningen af te kopen;
  • er mag geen surseance van betaling of faillissement voor uw bedrijf zijn aangevraagd of uitgesproken;
  • de lening bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157,00. De rente over het openstaande bedrag is 2%. De aflossing is in maximaal 5 jaar (60 termijnen) van de hoofdsom, vermeerderd met de rente. En u start met aflossen vanaf 1 januari 2022, met de mogelijkheid van uitstel.

Voor wie is de regeling voor bedrijfskapitaal bedoeld?

U kunt een lening bedrijfskapitaal aanvragen als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. U kunt dan uw bedrijfslasten niet meer betalen. Bent u om een andere reden in financiële problemen gekomen? Dan komt u NIET in aanmerking voor deze regeling.

Hoe kan ik de regeling voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Op het online aanvraagformulier is een tekstvak voor vragen en opmerkingen. Geef hierin aan dat u een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen. Wij sturen u dan nog een formulier voor aanvullende informatie. Er zijn voor de beoordeling van bedrijfskapitaal namelijk meer gegevens nodig.

Ik ben een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer. Kan ik ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen?

Ja, vanaf 8 mei 2020 kunnen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar uitkeringsadministratie@oss.nl

Ik woon in Oss maar heb mijn bedrijf in het buitenland. Kan ik ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Nee, als uw bedrijf niet in Nederland is gevestigd hebt u geen recht op een lening voor bedrijfskapitaal. U kunt wel een beroep doen op de aanvullende uitkering voor levensonderhoud.

Ik kan geen lening meer krijgen voor bedrijfskapitaal. Waar kan ik dan terecht?

Dan kunt u misschien een beroep doen op de KKC-regeling van banken. Ook kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een lening bedrijfskapitaal volgens de Bbz-2004. Hiervoor gelden strengere eisen dan voor Tozo.

Vragen over andere regelingen en ondersteuning


Terug naar boven

Waar kan ik terecht als ik geldproblemen heb door de coronacrisis?

De gemeente Oss heeft een folder gemaakt: Geldproblemen door de coronacrisis. Daar leest u wie u verder kan helpen.

Welke ondersteuning is er voor zelfstandig ondernemers binnen de regio?

De gemeente Oss werkt samen in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Voor zelfstandig ondernemers zijn er interessante regionale en provinciale projecten die u en uw onderneming verder kunnen brengen:
- ZZP Boost (kennisportaal en platform)
- Werkgeversservicepunt (webinars en nieuwsbrieven)
- Ondernemerslift+ (future-fit programma)
- www.brabantleert.nl (gratis online trainingen)

De provincie Noord Brabant maakt deze ondersteuning mede mogelijk.

Wat kan ZZP Boost voor mij doen?

ZZP Boost houdt u via hun website op de hoogte van de laatste regelingen en ontwikkelingen. Collega-zzp’ers geven tips over hoe zij hun bedrijf staande houden in deze moeilijke tijd. En ZZP Boost deelt betrouwbare en handige bronnen die je kunt volgen. Lees meer op hun website

Ik wil ook gebruik maken van andere regelingen van de overheid. Waar kan ik hiervoor terecht?

Kijk voor betrouwbare informatie op de websites van:

Of bekijk de folder voor mensen die Tozo krijgen. Hierin staat welke organisaties nog meer ondersteuning kunnen bieden.

Klik hier om naar de enquête te gaan.