Informatie over coronavirus voor ondernemers

Laatst gewijzigd op: 23-07-2020

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals onder andere De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn van harte bereid om met u mee te denken over oplossingen.

Osse ondernemers uiten zorgen over gevolgen coronacrisis

Om een beeld te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis voor de Osse economie heeft de gemeente Oss in mei 2020 een eerste enquête (nulmeting) gehouden onder de Osse ondernemers. Eind juni heeft de tweede enquête plaats gevonden. De corona-enquête wordt tot het einde van 2020 nog een aantal keer herhaald.

Wilt u uw ervaringen met ons delen en de enquête via de mail ontvangen? Stuur een mail naar ondernemerszaken@oss.nl

Vragen of tips?

Voor vragen aan (of tips voor) de gemeente Oss over de gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming, mail naar ondernemerszaken@oss.nl. Wij kunnen niet altijd meteen de oplossing bieden. Maar wel de signalen bundelen en mogelijk iets betekenen in ons netwerk, via lobby of via (nieuw) gemeentelijk beleid. Samen proberen we u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt ook een terugbelverzoek indienen via ondernemerszaken@oss.nl.

Wij adviseren u om de websites van de Rijksoverheid en van gemeente Oss in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Ook is het handig om het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers te checken.

Let op!

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Onderwerpen

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Ondersteuning vanuit Tozo bestaat uit twee mogelijkheden:
• Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
• Een lening voor bedrijfskapitaal. Geef dit aan op het aanvraagformulier. U kunt maximaal €10.157,- lenen.

VANAF JUNI 2020: TOZO 2
Tozo is met 4 maanden verlengd tot 1 oktober en heet ‘Tozo 2’. De voorwaarden voor Tozo 1 en Tozo 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze regeling.
Vanaf 1 juni is de nieuwe regeling Tozo 2 gestart. Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/tozo

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het kort:

  • Voor alle rekeningen die gemeente Oss op dit moment verstuurd heeft naar bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt een uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is tot 1 september 2020.
  • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
  • Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Tot 1 september 2020 verstuurt de belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen. Voor meer informatie kijk op de vraag- en antwoordpagina op de website BSOB over het coronavirus of bel naar 088-5510000.

Talentencampus #OssVerbindt

Talentencampus Oss is gestart met het platform #OssVerbindt. Met dit platform willen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen zodat we gebruik kunnen maken van elkaars materialen, dienstverlening en/of kennis. Heeft u (als ZZP’er of bedrijf) hulp nodig of kunt u juist iets betekenen voor de ander? Gebruik dan dit forum. Ook is in samenwerking met de gemeente Oss is een deel van de website gewijd aan positief nieuws over Oss in Coronatijd. Welke creatieve initiatieven zijn er de afgelopen periode gelanceerd en wat doet de Osse maatschappij om elkaar te helpen. Meer informatie op https://www.talentencampusoss.nl/coronavirus/ Voor vragen en/of opmerkingen mail naar info@talentencampusoss.nl.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB en ZZP (TVL)

Vanaf 30 juni, 12:00 uur TVL de opvolger van TOGS. Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies door maatregelen tegen COVID-19. Een bedrijf kan maximaal €50.000,- (netto) krijgen voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan op de website van RVO. U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020, 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.
De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches.

Bekijk de instructiefilm voor het aanvragen van TVL

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet de Corona-OverbruggingsLening (COL). Het Kabinet kondigde eerder op 7 april aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De bedragen van deze leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Vanaf woensdag 29 april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag kunt u vinden op de website van ROM's.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0)

Nu de coronacrisis langer duurt heeft de Rijksoverheid het economisch noodpakket met onder meer de loonkostenregeling NOW verlengd. U kunt tegen nieuwe voorwaarden sinds 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
De nieuwe versie van de tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar met enkele aanpassingen. Wilt u in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe maatregel? Daar staat tegenover dat u uw medewerkers helpt en begeleidt met ontwikkeladvies en/of scholing. U vindt alle (nieuwe) voorwaarden terug op de website van UWV.

Belasting (Belastingdienst)

Belasting (Belastingdienst)
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst extra maatregelen genomen. Een aantal maatregelen zijn per 1 juni verlengd. Bijvoorbeeld:
• Uitstel van betaling.
• Versoepeling urencriterium.
• Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (tot 1 juli).
• Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt.
Overige maatregelen en meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De looptijd van de BMKB-C is verlengd van 2 naar 4 jaar. Tevens is de provisie verlaagd. Ook zijn er speciale toetsingscriteria opgesteld voor de kredietverstrekkers om een snelle en eenvoudige toepassing mogelijk te maken. Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden staan op de op de website van de RVO.

Garantie Ondernemersfinanciering corona (GO-C)

De GO-C regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit veroorzaakt door corona voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest (staatgarantie 80% of 90%). De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Voor een financiering onder de regeling GO-C kan een onderneming zich wenden tot één van de tot de GO-C regeling toegelaten banken. Lees meer over het aanvraagproces op de website van RVO. Kijk op de website van de RVO voor de actuele stand van zaken en meer informatie.

Borgstellingskrediet Landbouw, ook voor visserij- en aquacultuurbedrijven

De Borgstelling Landbouw (BL) is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Meer informatie staat op de website van RVO.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Deze regeling is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Maatregelen banken

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen COVID-19 tegemoet komen. Dit doen ze bijvoorbeeld mogelijkheid tot uitstel van op aflossing van leningen te geven. Kijk op de website van uw bank welke steunmaatregelen voor u gelden.

Verdere nuttige informatie

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Communicatiemiddelen van de Rijksoverheid

Informatiepunten voor specifieke bedrijfssectoren

Klik hier om naar de enquête te gaan.