Kwijtschelding reclamebelasting en precariobelasting

Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Oss stelt de gemeenteraad voor om in 2021 geen reclame- en precariobelasting te innen. Kwijtschelding van deze belastingen is bedoeld om centrumondernemers en horeca te steunen. Juist deze bedrijven zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Gemeente Oss wil hen de helpende hand toesteken, naast de steunpakketten van het kabinet.

Reclamebelasting

Ondernemers in het stadscentrum van Oss betalen jaarlijks belasting voor de reclame-uitingen op hun pand. De opbrengst van de reclamebelasting gaat naar het Centrum Management Oss. In die regeling is sprake van een jaarlijks gegarandeerd bedrag voor het CMO, ook als de reclamebelasting minder opbrengt. Dat bedrag van € 205.000 gaat ook dit jaar naar het CMO.

Reclamebelasting heft de gemeente alleen in het centrum van de stad Oss.

Precariobelasting

Ondernemers betalen jaarlijks precariobelasting voor het gebruik van de openbare ruimte met terrassen en uitstallingen. Met deze maatregel steunen we vooral horecabedrijven die met hun terrassen veel openbare ruimte in beslag nemen. In 2021 vervalt de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen in de hele gemeente Oss. Precariobelasting voor standplaatsen blijft in 2021 wel gehandhaafd.

Kijk hier voor meer informatie over ondernemers en corona

Klik hier om naar de enquête te gaan.