Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 oktober 2021: Tozo 5

Laatst gewijzigd op: 30-06-2021

Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door de coronacrisis nog steeds financieel geraakt. De gemeente geeft hierbij financiële ondersteuning. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zijn de financiële gevolgen na 1 juli nog niet voorbij? Dan is het mogelijk om de verlengde Tozo 5 aan te vragen. De regeling is ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik maakten van Tozo. Tozo 5 loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021.

Wat is er anders in Tozo 5?

De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn gelijk aan die van Tozo 4. Het inkomen van een partner telt ook in Tozo 5 mee. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Uw vermogen heeft geen invloed op de uitkering.

Andere hulp nodig?

De gemeente Oss wil ondernemers die Tozo krijgen (of daar op korte termijn recht op hebben) graag breder helpen dan alleen financieel. Met iedere zelfstandig ondernemer die Tozo aanvraagt, gaan wij in gesprek. Als u aangeeft hulp te kunnen gebruiken, bekijken de consulenten van team Werk en Schuldhulpverlening samen met u welke ondersteuning voor u past. Voor meer informatie zie ondersteuning tozo.

Hoe vraag je Tozo 5 aan?

Vanaf begin juli kunt u een aanvraag voor Tozo 5 digitaal indienen met DigiD via het digitaal loket / tozo . Hebt u een partner, dan logt u beiden in. Kunt u door de coronamaatregelen uw woonkosten en privé vaste lasten niet meer betalen? Vraag dan TONK aan bij de gemeente.

Klik hier om naar de enquête te gaan.