Bijeenkomsten en inzage voorontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport

Het voorontwerpbestemmingsplan voor het windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer is klaar. Samen met het milieueffectrapport ligt dit plan ter inzage vanaf 13 september t/m 24 oktober.

Hoeveel windmolens komen er?

In ons plan gaan we uit van in eerste instantie 4 windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog 3 molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 5 tot en met 7 op de kaart. Om deze laatste drie windmolens te realiseren is later een aparte procedure nodig.

Wat staat er nog meer in het voorontwerp?

In ons plan hebben we onder meer regels opgenomen over de afmetingen van de windmolens (bijv. over de tiphoogte van maximaal 210 meter) en de bijbehorende bouwwerken en infrastructuur. Ook hebben we regels in het voorontwerp opgenomen over de uiterlijke verschijningsvorm, geluid, externe veiligheid, verlichting op de windmolens en andere zaken. Het milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van het project in beeld.

Inloopbijeenkomsten op 1 en 3 oktober

De gemeente houdt op 1 en op 3 oktober een inloopbijeenkomst. U bent daar van harte welkom. U kunt dan vrij binnenlopen en het plan bekijken. Ook kunt u vragen over het plan en het MER stellen aan ambtenaren van de gemeente. Wethouder Van der Schoot is tijdens de inloopbijeenkomsten ook aanwezig.

• 1 oktober is in gemeenschapshuis De Haar, Kerkplein 3 in Haren
• 3 oktober is in de Berchplaets, Sportstraat 3 in Berghem.

Beide bijeenkomsten duren van 19.30-21.30 uur.

Aanwezigheid Belangengroep Omwonenden bij inloopbijeenkomsten

Tijdens de inloopavonden is een aparte stand ingericht door de Belangengroep Omwonenden. De Belangengroep is op zoek naar extra leden voor het samenstellen van een bewonersplatform. Dit platform gaat namens de omwonenden zitting nemen in de omgevingsraad. De omgevingsraad gaat afspraken maken met de partijen die de windmolens gaan ontwikkelen. Dat zijn afspraken over hoe ze het windpark gaan bouwen en beheren. Ook praat de omgevingsraad over de manier waarop een deel van de inkomsten van het windpark besteed gaan worden. Een deel van de inkomsten van het windpark gaat straks naar de directe omgeving.

De Belangengroep Omwonenden en de omgevingsraad worden ondersteund door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (nlvow.nl). Dit is een landelijke organisatie die de belangen behartigt van omwonenden van windparken in heel Nederland.

Reageren op het voorontwerp en het MER?

Het voorontwerpbestemmingsplan en het MER liggen ter inzage vanaf 13 september. U kunt tot en met 24 oktober reageren op het voorontwerp en het MER. Hier vindt u alle informatie over het plan en hoe u kunt reageren.

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Yvonne de Graaf of Artak Pogosian, telefoonnummer 14 0412.

Meer informatie over het voorontwerp en het MER.