Aanplant eerste twee hectaren ‘Bos van Oss’

Laatst gewijzigd op: 29-01-2024

Donderdag 25 januari 2024 stemde de gemeenteraad in met de plannen voor het Bos van Oss. Hierdoor kan de gemeente gronden aankopen en twee percelen bos aanplanten. Dat gebeurt op 28 februari 2024. Gemeente Oss en de Stichting Bos van Oss planten dan de eerste delen van het ‘Bos van Oss’ aan. Landschapsbeheer Oss helpt daarbij.

Wat is het Bos van Oss?

Het initiatief Bos van Oss is een samenwerking tussen de gemeente en de Osse werkgevers. Zij willen gezamenlijk 20 hectare bos aanplanten tussen 2024 en 2026. Zij doen dit samen met zoveel mogelijk partijen zoals omwonenden, het onderwijs, dorps- en wijkraden en vrijwilligers-organisaties. Het project is een unieke samenwerking tussen al deze partijen.

Waarom is het zo belangrijk om bos aan te planten?

Het aanplanten van bomen veel voordelen. Een bos legt bijvoorbeeld CO2 vast en is een maatregel om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook in een veranderend klimaat kan bos helpen de omgeving te verkoelen. En tijdens hitte helpen om water vast te houden in de bodem. Ten slotte is er veel behoefte aan bos in de stedelijke omgeving, voor natuur en recreatie. Het verhoogt de waarde van stad en dorp.

Waar komt het bos?

We gaan in twee gebieden in de gemeente bos aanleggen. Het eerste gebied is de Spaander Straatsche Akkers. Dit groene gebied is een wandelgebied met natuur en agrarische gronden, gelegen tussen Oss en Berghem. Voor dit gebied heeft het landschapsarchitectenbureau KruitKok een schetsontwerp gemaakt, samen met de dorpsraad, omwonenden en geïnteresseerden. Het schetsontwerp wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt. Er is een perceel geselecteerd waar we de eerste hectare bos aanplanten. Dit perceel is in eigendom van de gemeente. Gedeeltelijk is de uitvoering van het plan nog afhankelijk van grondaankoop van particulieren.
Een ander gebied waar we bos aanleggen is in de ‘zuidelijke geledingszone’. Dit is het bosrijke gebied ten zuiden van Oss en ten noorden van de snelweg A59. Hier wordt een perceel van ruim 3 hectare agrarische grond aangekocht. Daarvan planten we ongeveer 8 hectare gemeentelijke grond aan met bos. Gemeente Oss heeft hiervoor een subsidie van de provincie ontvangen van ruim 8 ton. Het eerste perceel van ongeveer 1 hectare dat we aanplanten ligt aan de Cereslaan. Dat gebeurt eind februari. In het seizoen van 24/25 en van 25/26 planten we de overige 18 hectaren aan. Hiervan is ongeveer 13 hectare al in beeld. Voor 5 overige hectaren moet nog een plek vinden.

Aanplantactie op 28 februari 2024

Op 28 februari gaan de eerste boompjes de grond in! Gemeente Oss, Stichting Bos van Oss, dorpsraad, vertegenwoordigers van Osse werkgevers en andere betrokkenen planten dan de eerste bomen van het Bos van Oss. Landschapsbeheer Oss is al volop bezig met de voorbereidingen. We nodigen ook kinderen van lokale basisscholen uit om een boom te planten. Immers, een boom plant je voor de komende generaties.

Schetsontwerp Bos van Oss, locatie Spaander Straatsche Akkers.  Met rood aangegeven waar we op 28 februari starten met planten. Schetsontwerp Bos van Oss, locatie Spaander Straatsche Akkers. Met rood aangegeven waar we op 28 februari starten met planten.