Coalitieakkoord gepresenteerd

Laatst gewijzigd op: 20-05-2022

De vier partijen VDG, CDA, VVD en GroenLinks hebben donderdag 19 mei het coalitieakkoord gepresenteerd. In het coalitieprogramma, dat de naam ‘Samen Duurzaam Vooruit’ draagt, beschrijft de coalitie haar ambities en speerpunten voor de komende vier jaar.

De coalitiepartijen hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. “We willen wendbaar zijn om mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen die nu nog onzeker zijn. Denk bijvoorbeeld aan de economische ontwikkeling in relatie tot de oorlog in Oekraïne. Daarnaast willen we ruimte houden om samen met de gemeenteraad het programma verder in te vullen”, legt Frank den Brok namens de coalitiepartijen uit.

Met kracht doorpakken

De coalitie gaat voor een belangrijk deel door op de weg die vorige colleges hebben ingezet. “De afgelopen jaren hebben onze voorgangers een aantal strategische lijnen uitgezet, die wij nu verder gaan uitvoeren. Denk aan de ontwikkelingen in het Walkwartier, de Raadhuislaan en de nieuwe wijk Amsteleind. Deze ontwikkelingen gaan we met kracht doorpakken. Tegelijkertijd moeten we slimme oplossingen bedenken voor de woonbehoefte van nu.” Daarnaast gaat de coalitie aan de slag met een aantal ambities, zoals de ontwikkeling van de Spoorzone en de innovatieve kansen van Pivot Park.

Verduurzamen samenleving

Ook het verduurzamen van de samenleving krijgt de komende periode alle aandacht. De coalitiepartners willen daarbij verder gaan dan alleen duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie. “Verduurzamen is meer dan klimaat en energie alleen. Ook veranderingen in de samenleving vragen om meer duurzame oplossingen. Denk aan vormen van zorg en welzijn die toekomstbestendig zijn. Wij zien op dat gebied meerdere kansen in de gemeente Oss.”

Samenwerking

De coalitiepartners zijn zich bewust dat deze uitdagingen een integrale aanpak vragen. Binnen het college willen ze dan ook veel meer samen naar overlappende problematiek kijken. En ook daarbuiten zoekt de nieuwe coalitie nadrukkelijk de samenwerking. “We willen meer in gesprek met de samenleving. Bijvoorbeeld door samen met inwoners en andere partners op zoek te gaan naar oplossingen.”

Proces

Volgens formateur Jan van Vucht is daarvoor tijdens de coalitieonderhandelingen een stevige bodem gelegd. “De gesprekken zijn in een zeer goede sfeer gevoerd”, zegt Van Vucht. “Ik heb daarbij gemerkt dat er veel vertrouwen is om de komende vier jaar samen vorm te geven. Het was niet nodig om heel gedetailleerde afspraken te maken. Dat betekent dat er ook vertrouwen is in een goede samenwerking met de gemeenteraad. Een samenwerking waarbij het college en de raad ieder zijn duale rol pakt.”

Beëdiging

Komende maandag 23 mei krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een eerste reactie te geven op het coalitieakkoord. Later die avond worden de beoogde wethouders beëdigd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is op 23 mei ook online te volgen via www.oss.nl/liveuitzending.

Coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit