Inloopbijeenkomst 23 mei: ontwerpbestemmingsplan ’t Veld

Laatst gewijzigd op: 19-05-2022

Op 22 december vorig jaar informeerden wij u, tijdens een digitale bijeenkomst, over de toekomstige nieuwe woonwijk ’t Veld in Geffen. Een nieuwe woonwijk gelegen tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. We zijn weer een stapje verder: het ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt ter inzage.

Inloopbijeenkomst op 23 mei

De gemeente houdt op maandag 23 mei 2022 een inloopbijeenkomst in MFC De Koppellink in Geffen. Geïnteresseerden kunnen dan het ontwerpbestemmingsplan bekijken in MFC De Koppellink in Geffen. U bent van harte welkom van 16.00 tot 19.00 uur.. Ook kunt u daar vragen over stellen aan ambtenaren van de gemeente Oss.

Kunt u niet aanwezig zijn?

Geen probleem. U kunt het ontwerpbestemmingsplan nog tot 7 juni 2022 bekijken. Dat kan:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • of bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur.

Hoe gaan we verder?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna maken we het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt naar verwachting eind 2022 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Meer informatie?

Voor actuele informatie over de ontwikkelingen kunt u kijken op: 'tveldgeffen.