Nieuwe verkeerssituatie Cereslaan: meer ruimte voor fietsers

Laatst gewijzigd op: 16-05-2024

Met nieuwe verkeersmaatregelen wil het college van Oss de verkeersveiligheid op de Cereslaan en parallelwegen verbeteren. Fietsers krijgen meer ruimte en voorrang op de parallelweg aan de kant van de Geffense Plas. Voor vrachtwagens is parkeren op de parallelwegen niet meer toegestaan. Als er geen bezwaren komen, gaat in juli de nieuwe verkeerssituatie in.

Meer ruimte en voorrang voor de fietser

De gemeente stimuleert inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets. Daarom zet ze in op een netwerk van veilige en comfortabele fietspaden. Daar hoort ook de fietsroute tussen Oss en Heesch bij. Er komen fietsstroken op de parallelweg aan de kant van de Geffense Plas. Doorgaand fietsverkeer op de parallelweg krijgt voorrang.

Geparkeerde vrachtwagens niet langer toegestaan

In de nieuwe situatie is het niet langer toegestaan om de vrachtwagen te parkeren op de fietsstrook of in de berm van de parallelwegen van de Cereslaan. Ook de doorsteek tussen beide hoofdwegen van de Cereslaan mag niet meer door vrachtwagens worden gebruikt. Deze doorsteek is te kort voor vrachtwagens. Bovendien is het niet veilig om op een 80 km weg in te voegen met een groot voertuig.
Chauffeurs kunnen hun vrachtwagen wel parkeren op een aantal bedrijventerreinen in Oss. Hier mag zonder vergunning en gratis geparkeerd worden. Het gaat om de bedrijventerreinen Moleneind, Landweer, Danenhoef, Elzenburg en De Geer in Oss.

Verkeersbesluit inzien

Het verkeersbesluit ligt tot 19 juni 2024 ter inzage. U kunt dit ook digitaal inzien. Na de bezwaartermijn gaat de gemeente het werk uitvoeren. Er komen dan tijdelijk extra verkeersborden om iedereen over de nieuwe situatie te informeren.