Project Oeverwal in Vogelvlucht

Laatst gewijzigd op: 06-05-2024

Oeverwal in Vogelvlucht gaat dit voorjaar starten. Bewoners, scholen en bedrijven in Ravenstein, Deursen/Dennenburg, Dieden, Neerloon, Overlangel, Huisseling en Demen roepen we op om mee te doen. Alleen samen kunnen we een beter leefgebied voor vogels en vleermuizen maken.

Doel project

Met het project ‘Oeverwal in vogelvlucht’ helpen we de natuur een handje. We willen een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor vogels en vleermuizen. Daarvoor zijn meer nest-gelegenheden, voedsel en schuilplekken nodig. Dit doen we door (fruit)bomen, bloemenranden, hagen en struiken aan te planten en nestkasten beschikbaar te stellen. Andere dieren, zoals wilde bijen en vlinders, profiteren natuurlijk ook van het groen, de bloemen en verblijfskasten.

Meedoen in Ravenstein en omliggende dorpskernen

Met het project kunnen de inwoners binnen de bebouwde kom van Ravenstein, Deursen, Dennenburg, Dieden, Neerloon, Overlangel, Huisseling en Demen het leefgebied van vleermuizen, huiszwaluwen, bonte vliegenvangers en gierzwaluwen verbeteren. Huis aan huis geven wij komende maanden een advies via een flyer in de bus. Inwoners kunnen zich aanmelden en items van de flyer gratis aanvragen.

De Oeverwal

De oeverwal ligt aan de Maasdijk ligt en heeft van oorsprong een hogere ligging. Hier liggen de dorpen en de oude boerderijen in een aantrekkelijk kleinschalig landschap met hoge natuurwaarden. De oeverwal vormt samen met de polder en de uiterwaarden een belangrijk onderdeel van het rivierengebied. Het kleinschalige landschap van de oeverwal is belangrijk voor recreatie, cultuurhistorie en de natuur. In het project Oeverwal in vogelvlucht treffen we maatregelen voor verschillende diersoorten. Op deze manier zorgen we voor betere ecosystemen in de gemeente Oss.

De initiatiefnemers

Het project is een samenwerking tussen Orbis, gemeente Oss en Landschapsbeheer Oss . Dit na het succesvolle project in Lithoijen, Lith, Maren-Kessel en ‘t Wild. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss financieren het project.

Gierzwaluw