Lintjesregen 2021

Laatst gewijzigd op: 29-04-2021

Dit jaar kregen 13 Ossenaren een lintje. Tien daarvan werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau; twee werden benoemd tot in de Ridder in de Orde van Oranje Nassau en 1 inwoonster werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

compilatie-foto van alle gedecoreerden

Foto - van linksboven naar rechtsonder: Joke Reijs-Jansen, Toon van der Heijden, Henk Boeijen, Hennie Boeijen-van der Stappen, Marieke Spanjers-Spanjaard, Peter Krop, Jan-Hein Stadhouders, Rinus de Jong, Jeanne Eikelenboom-van Amstel, Piet van den Elsen (allen Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Harry Faassen, Robert van Beers (beiden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), Beatrice van der Heijden (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Mevrouw J.A. (Joke) Reijs-Jansen

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bestuurslid Stichting Jeugdbelangen Overlangel Neerloon en Keent, vrijwilligster basisschool St. Antonius Abt, vrijwilligster St. Johannes den Doper parochie, voorzitter Katholiek Bond voor Ouderen (KBO). 

De heer A.Th.M. (Toon) van der Heijden

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ondersteunt agrariërs, voormalig bestuurslid / vrijwilliger basketbalvereniging B.C. Tenderfeet in Heeswijk-Dinther, bestuurslid ZLTO, medeoprichter en bestuurslid Stichting gemeenschapshuis Oijen. 

De heer H.M. (Henk) Boeijen

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger voetbalvereniging Berghem Sport, mantelzorger voor zijn twee zoons, voorzitter en secretaris tuinvereniging ‘Hoessenhof’, vrijwilliger kindervakantie week Berghem, vrijwilliger carnavalsvereniging De Bietenbouwers.

Mevrouw H.F. Hennie Boeijen-van der Stappen

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mantelzorger voor haar twee zoons, vrijwilligster kindervakantie week Berghem, vrijwilligster carnavalsvereniging De Bietenbouwers, ondersteunt overige familieleden en buurtgenoot. 

Mevrouw M.H.J. (Marieke) Spanjers-Spanjaard

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilligster Heemkundekring Berchs-Heem, bestuurslid Zonnebloem afdeling Berghem, vrijwilligster De Wilbertshof. 

De heer P.J. (Piet) van den Elsen

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hopman bij de verkenners St. Anthoniusgroep en later bij de scouting Titus Brandsma, lid oudercommissie basisschool John F. Kennedy, vrijwilliger Contact Oud- en actief dienende Mariniers (C.O.M.), vrijwilliger voormalige Heilig Hartparochie en nu Heilig Benedictusparochie, mantelzorger oud-collega en vriend. 

De heer P.Th.M. (Peter) Krop

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voormalig bestuurslid basisschool Hertogin Johanna, voorzitter buurtvereniging ‘Van Lennephof’, voorzitter wijkstichting Rucrea, oprichter wandelclub Oss, eindredacteur wijkblad De Rucreant / actief bij het Digitaal Platform, lid van werkgroep ‘proeftuinen Ruwaard’. 

De heer J.H.A.A. (Jan-Hein) Stadhouders

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bestuurslid Fok vereniging ‘Het Friese Paard’ Zuid-Nederland, oprichter en vrijwilliger Arboretum. 

De heer M.A.A.H. (Rinus) de Jong

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voormalig voorzitter patiënten-raad huisartsenpraktijk D’n Iemhof, voormalig voorzitter wijk- en dorpsradenoverleg Oss, oud-voorzitter en vrijwilliger wijkstichting Rucrea, secretaris Stichting wijkcentrum Ruwaard / buurthuis De Haard, vertrouwenspersoon Kringloopbedrijf Oss, ouderenadviseur bij Ons Welzijn, coördinator buurtpreventieproject De Ruwaard. 

De heer H.L.P. (Harry) Faassen

Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool De Korenaer, vrijwilliger Titus Brandsma Parochie, vrijwilliger muziekvereniging Hartog, bestuurslid Pensioenfonds Mars Nederland B.V., lid Rotary Club Oss, bestuurslid Stichting IMBA Nederland, vrijwilliger Repair Café Oss, vrijwilliger Duurzaamheidsplein, vrijwilliger Vluchtelingen Werk, voorzitter Titus Brandsma Memorial. 

Mevrouw J.A.M. (Jeanne) Eikelenboom-van Amstel

Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilligster Heemkundekring ‘Maasdorpen’, vrijwilligster bij de avondwakegroep, medeoprichtster en bestuurslid van de Stichting Wandelpaden Lith, voormalig lid Kernraad en Dorpsraad, bestuurslid CNV onderwijsbond, bestuurslid Zonnebloem afdeling Maasdorpen. 

De heer R. (Robert) van Beers

Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

45 Jaar lid van zwem- en waterpolo vereniging AquAmigos in Heusden, actief als trainer, coach, begeleider van jonge scheidsrechters en verzorgde de catering van meerdaagse internationale waterpolotoernooien en de catering tijdens jeugdkampen, 40 jaar actief als scheidrechter van de KNZB, 20 jaar actief als vrijwilliger bij de Evangelische gemeente CrOsspoint in Oss. 

Mevrouw B.I.J.M. (Beatrice) van der Heijden

Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

Hoogleraar Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. In 1998 gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Expert op het gebied van loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, leeftijdsstereotypering en ouder worden in het werk. Haar wetenschappelijke ambities versmelten naadloos met haar maatschappelijke doelen. Er is dan ook geen duidelijke scheiding aan te brengen tussen haar academische en haar maatschappelijke activiteiten. Het een vloeit uit het andere voort en leveren inzichten en inspiratie op voor elkaar.   

Klik hier om naar de enquête te gaan.