Crematorium Oss

Wat is het besluit van de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Oss heeft onderzocht wat de beste plek is voor een crematorium in de gemeente. Er is gekeken naar bereikbaarheid, verkeersveiligheid, passend in de omgeving, makkelijke uitwisseling met aanvullende diensten, parkeren, overlast voor omwonenden enzovoort. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad in 2013 gekozen voor de locatie aan de Docfalaan-Julianasingel. Daar zijn het mortuarium van Uitvaartverzorging Van Lith én begraafplaats Hogen Heuvel al gevestigd. Vóór dit besluit heeft gemeente Oss met de bewoners van de Docfalaan en Julianasingel gesproken.

Waar komt het crematorium?

Het college van burgemeester en wethouders en Uitvaartverzorging Van Lith hebben de plannen voor een crematorium verder uitgewerkt. Er zijn twee varianten mogelijk:
- crematorium langs de Julianasingel
- crematorium langs de Docfalaan.
Bij de laatste variant koopt gemeente Oss de woning Docfalaan 12 van de huidige eigenaar (naast mortuarium). Het is Uitvaartverzorging Van Lith niet gelukt de woning te kopen omdat de vraagprijs boven de marktwaarde ligt. De eigenaar van Docfalaan verrekent ook de verhuiskosten en het terugverdienen van de verbouwing in die vraagprijs. De gemeente kan de vraagprijs betalen omdat het gaat om gedwongen verkoop. Op basis van de onteigeningsweg kan de gemeente Oss die kosten dan wel vergoeden. Uitvaartverzorging Van Lith koopt de woning terug van de gemeente Oss. Er is geen financieel risico voor de gemeente omdat de vraagprijs lager is dan de hypotheekwaarde van de woning.

Welke variant kiest het college?

Het college van burgemeester en wethouders kiest begin 2017 voor de variant aan de Docfalaan. Deze variant heeft weinig invloed op de omgeving:
De tuin van de woning is altijd privéterrein geweest. Dat blijft zo, ook als er straks een crematorium staat en parkeerplaatsen zijn. De hinder voor de omgeving is dan hetzelfde als nu.
Door het crematorium te bouwen bij het huidige mortuarium blijft het bos dat ernaast ligt goed bereikbaar voor bezoekers, bewoners en scouting. Auto’s rijden naar het crematorium vanuit de Docfalaan. Dat is veiliger dan via de drukke Julianasingel.

Waarom valt de Julianasingel af?

Kiezen voor een crematorium aan de Julianasingel betekent dat er een groot stuk bos verdwijnt. Bovendien vervalt dan ook de toegang naar het bos vanuit de woonwijk. Gemeente Oss wil dat niet, omdat omwonenden, bezoekers van het bos en scouting deze weg veel gebruiken.

Waarom ontwikkelt gemeente Oss de locatie zelf?

  • Reacties buurtbewoners: gemeente Oss is zich er van bewust dat de ontwikkeling van een crematorium leidt tot reacties en vragen van buurtbewoners. In het belang van buurtbewoners en uitvaartondernemer is het goed dat alle onderzoeken zorgvuldig gebeuren. Die taak past bij de gemeente; die kan dat beter begeleiden dan de ondernemer.
  • Maatschappelijk belang: Een crematorium is een commercieel bedrijf met een groot maatschappelijk belang voor inwoners. Het is voor de ruim 90.000 inwoners van de gemeente Oss prettig om in de eigen gemeente, dicht bij huis, afscheid te nemen van hun dierbaren. Gemeente Oss vindt een crematorium een belangrijke voorziening voor inwoners.
  • Verkoop grond: voor de ontwikkeling van crematorium en parkeerplaatsen verkoopt de gemeente Oss 3.100 m2 gemeentegrond aan Uitvaartverzorging Van Lith. Een deel daarvan is natuur. De wet schrijft voor dat er nieuwe natuur voor in de plaats moet komen. De gemeente Oss heeft op andere plekken grond om deze nieuwe natuur aan te leggen. Er komt twee keer zo veel natuur terug als er verdwijnt.

Wanneer koopt Uitvaartverzorging Van Lith de grond en het huis?

De gemeente heeft overeenstemming met Uitvaartverzorging Van Lith over de aankoop van woning en bedrijfsgrond. Eerst volgt nu de procedure voor een nieuw bestemmingplan. De grond van het toekomstige crematorium heeft nu nog de bestemming ‘natuur’ en ‘tuin’. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt deze grond de bestemming ‘maatschappelijk – crematorium’. Die bestemming heeft een hogere waarde dan de huidige. De gemeente verkoopt de grond met die nieuwe bestemming. Tegelijk verkoopt de gemeente de woning Docfalaan 12 als bedrijfswoning aan Uitvaartverzorging Van Lith. De opbrengst van grond en woning is hoger dan de aankoopsom, de kosten voor natuurcompensatie en de kosten voor de ruimtelijke procedure. Daarmee is dit project hoe dan ook financieel neutraal, met een kans op een beperkte winst.

Hoe gaat het verder?

Uitvaartverzorging Van Lith heeft een architect de opdracht gegeven om een eerste ontwerp te maken van het crematorium. De gemeente is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat de procedure voor het bestemmingsplan eind 2018 start. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan reageren op de plannen.