Wat vooraf ging bij Dorpshart Geffen

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Herindeling

Op 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk opgeheven. De dorpen Nuland en Vinkel kwamen bij ’s-Hertogenbosch en Geffen kwamen bij Oss. Door deze herindeling was het gemeentehuis van Maasdonk (in Geffen) niet meer nodig. Tot juli 2019 gebruiken de scouting, het gilde en jeugdvakantiewerk het pand.

Voorzieningenkaart

In 2016 hebben gemeente Oss en inwoners van Geffen samen een werkgroep opgericht om een voorzieningenkaart te maken. Dat is een overzicht van alle bestaande en gewenste voorzieningen in Geffen. Zij gaven het volgend advies aan het college van burgemeester en wethouders:
• Maak van het dorpsplein van Geffen weer een levendig Brabants dorpshart, waar mensen elkaar ontmoeten.
• Stel het pand niet meer beschikbaar voor het verenigingsleven.
Het college stelden het advies vast op 22 september 2016.

Coalitieakkoord 2018-2022

Het college van b&w heeft in het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 opgenomen dat er een plan op maat gemaakt zal worden voor het dorpshart van Geffen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.