Wat vooraf ging bij Dorpshart Geffen

Herindeling

Op 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk opgeheven. De dorpen Nuland en Vinkel kwamen bij ’s-Hertogenbosch en Geffen kwamen bij Oss. Door deze herindeling was het gemeentehuis van Maasdonk (in Geffen) niet meer nodig. Tot juli 2019 gebruiken de scouting, het gilde en jeugdvakantiewerk het pand.

Coalitieakkoord 2018-2022

Het college van b&w heeft in het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 opgenomen dat er een plan op maat gemaakt zal worden voor het dorpshart van Geffen.