Flexwoningen Ruwaard

De eerste plek die we ontwikkelen is het voormalig voetbalveld nabij het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoons huishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen. Iedereen die ingeschreven staat bij woonserviceregionaal.nl kan reageren op een flexwoning zodra deze beschikbaar zijn. Er zijn geen specifieke eisen.

Gezinnen met kinderen onder 18 jaar zijn voor de flexwoningen in de Ruwaard uitgezonderd. Zij zijn beter op hun plek in een eengezinswoning (zij maken daar ook eerder kans op, omdat er relatief veel eengezinswoningen zijn in Oss). Ook statushouders worden niet in de flexwoningen in Ruwaard gehuisvest, omdat BrabantWonen deze doelgroep liever duurzaam wil huisvesten.

Omgevingsvergunning

Op 20 januari 2022 heeft BrabantWonen de vergunning aangevraagd voor het bouwplan Ruwaard – omgeving Bergsche Hoevepad. Het gaat op deze plek om 72 flexwoningen, die er voor een periode van 15 jaar blijven staan.

Gemeente Oss heeft deze aanvraag beoordeeld en alle ingediende stukken getoetst. Ze heeft besloten de tijdelijke vergunning voor de flexwoningen op deze locatie te verlenen. De vergunning is op 8 april 2022 bekend gemaakt aan BrabantWonen en op 13 april gepubliceerd in OssActueel week 15 op de pagina Officiële Bekendmakingen.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de verschillende plannen en documenten te bekijken.

Planning

In opdracht van BrabantWonen, start De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken op 11 april 2023 met de uitvoering van de bouw- en woonrijp werkzaamheden aan de Bergsche Hoevepad voor het project flexwoningen Ruwaard te Oss. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren tot ongeveer 26 mei 2023

Woo- & Wob-verzoeken

Op basis van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan, als vervanging voor de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

Voor het project Flexwoningen Ruwaard hebben we verschillende verzoeken gehad:

Meer informatie en vragen

Heeft u een vraag over flexwoningen, stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl. Op www.brabantwonen.nl/flexwoningenruwaard vindt u meer informatie over de flexwoningen nabij het Bergsche Hoevepad.