Flexwoningen Ruwaard

De eerste plek die we ontwikkelen is het voormalig voetbalveld nabij het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoons huishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen. Iedereen die ingeschreven staat bij woonserviceregionaal.nl kan reageren op een flexwoning zodra deze beschikbaar zijn. Er zijn geen specifieke eisen.

Gezinnen met kinderen onder 18 jaar zijn voor de flexwoningen in de Ruwaard uitgezonderd. Zij zijn beter op hun plek in een eengezinswoning (zij maken daar ook eerder kans op, omdat er relatief veel eengezinswoningen zijn in Oss). Ook statushouders worden niet in de flexwoningen in Ruwaard gehuisvest, omdat BrabantWonen deze doelgroep liever duurzaam wil huisvesten.

Omgevingsvergunning

Op 20 januari 2022 heeft BrabantWonen de vergunning aangevraagd voor het bouwplan Ruwaard – omgeving Bergsche Hoevepad. Het gaat op deze plek om 72 flexwoningen, die er voor een periode van 15 jaar blijven staan.

Gemeente Oss heeft deze aanvraag beoordeeld en alle ingediende stukken getoetst. Ze heeft besloten de tijdelijke vergunning voor de flexwoningen op deze locatie te verlenen. De vergunning is op 8 april 2022 bekend gemaakt aan BrabantWonen en op 13 april gepubliceerd in OssActueel week 15 op de pagina Officiële Bekendmakingen.

Tegen de verleende vergunning is in 2022 bezwaar en vervolgens beroep ingediend. De rechter heeft op 29 augustus 2023 uitspraak gedaan in deze zaak en het beroep ongegrond verklaard.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de verschillende plannen en documenten te bekijken.

Planning

In opdracht van BrabantWonen realiseert Barli op dit moment 72 appartementen aan het Bergsche Hoevepad. Op het voormalige voetbalveld van SV Ruwaard komen 3 woongebouwen met elk 24 appartementen, verdeeld over 3 woonlagen. Ook komt er een gezamenlijke fietsenstalling. Tussen de gebouwen komen wadi's voor waterberging, met daaromheen looppaden en bankjes. Het bestaande groen blijft behouden. Barli verwacht de woningen in december op te leveren aan BrabantWonen.

Op 23 en 29 augustus 2023 zijn de eerste woningen geplaatst. In september en oktober vindt het transport van de overige woningen naar de locatie plaats: op dinsdag 5, 12, 19 en 26 september en 3 oktober. Barli plaatst de woningen met een grote hijskraan en werkt ze op locatie verder af. Tijdens de bouwperiode zijn de werktijden van circa 07.00 tot 17.00 uur.

Woo- & Wob-verzoeken

Op basis van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan, als vervanging voor de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

Voor het project Flexwoningen Ruwaard hebben we verschillende verzoeken gehad:

Meer informatie en vragen

Heeft u een vraag over flexwoningen, stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl. Op www.brabantwonen.nl/flexwoningenruwaard vindt u meer informatie over de flexwoningen nabij het Bergsche Hoevepad.