Herinrichten Papendijk (Noord) in Geffen

Op maandag 8 maart starten Brabant Water en de gemeente Oss met de werkzaamheden aan de Papendijk in Geffen.

In september 2019 hebben wij bewoners geïnformeerd over het opknappen van de Papendijk (tussen de Runrotstraat en De Schouw) in Geffen. In overleg met bewoners is het ontwerp aangepast. De reacties en onze antwoorden staan in de tabel inspraakreacties. We starten nu pas met het werk omdat we dan samen kunnen optrekken met Brabant Water en de daarmee de overlast beperken.

Werkzaamheden

  • Vervangen waterleiding door Brabant Water
  • Opnieuw inrichten rijbaan en parkeervakken
  • Opnieuw straten van de stoepen
  • Kappen van bomen
  • Aanplanten van nieuwe bomen, planten en gras

Planning

Om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1 (tussen De Schouw en Rozelaar)

We starten fase 1 op maandag 08 maart 2021. We breken een deel van de bestrating op zodat Brabant Water de nieuwe waterleiding kan leggen. Nadat de nieuwe waterleiding is gelegd, en de woningen hierop zijn aangesloten, verwijderen medio week 14 de rest van de bestrating en leggen we het hemelwaterriool. Daarna leggen we de bestrating weer aan. Wij hebben voor de uitvoering van deze fase elf weken gepland.

Fase 2 (tussen Rozelaar en Runrotstraat)

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan riolering en bestrating in fase 1 vernieuwd Brabant Water de waterleiding in fase 2. Hiervoor breken we medio week 14 een deel van de bestrating op. Nadat de nieuwe waterleiding is gelegd, en de woningen hierop zijn aangesloten, verwijderen de rest van de bestrating en leggen we het hemelwaterriool. Daarna leggen we de bestrating weer aan. We hebben voor de uitvoering van deze fase twaalf weken gepland.

Bereikbaarheid

De Papendijk sluiten we, tussen De Schouw en de Runrotstraat, tijdens de periode van de werkzaamheden af voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. In de fase als Brabant Water haar werkzaamheden zijn de woningen bereikbaar. Tijdens de uitvoering van de riolerings- en bestratingswerkzaamheden zorgen we ervoor dat uw woning in ieder geval te voet bereikbaar is.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden op de kruising De Schouw – Papendijk stellen we de fietsdoorsteek ter hoogte van de Molengraaf open voor autoverkeer. Dit doen we voor de bewoners van de Verlengde De Run.

Meer informatie

Vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Paul van Erp via tel. 14 0412 of stuur een mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. Papendijk herinrichten.

Vragen over de werkzaamheden aan de waterleiding: Brabant Water, dhr. A. Romme. Bereikbaar op telefoon 073 683 86 41, e-mail Arno.romme@brabantwater.nl
Vragen over de fasering, planning en uitvoering van de werkzaamheden aan riolering en bestrating en bereikbaarheid;

Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV, dhr. Mark Bombeeck. Bereikbaar op telefoonnr. 073 5326100, e-mail mark.bombeeck@vdhaterd.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.