Herinrichten Sint Sebastianustraat Herpen

De gemeente Oss heeft een ontwerp gemaakt voor het veranderen van de Sint Sebastianusstraat. In maart 2022 hebben wij de bewoners geïnformeerd over dit voorlopig ontwerp. Na reacties van bewoners hebben we het ontwerp enigszins aangepast.

Waarom gaan we veranderen?

Op dit moment is de St. Sebastianusstraat ingericht als een 50 km/u weg. Een aantal jaar geleden hebben we een maximum snelheid van 30 km/u ingesteld. De Rogstraat en het Alard van Herpenplein hebben we al opnieuw ingericht. St. Sebastianusstraat is het laatste deel. Hierdoor krijgt de hele weg door Herpen dezelfde inrichting.

Werkzaamheden

Om deze inrichting mogelijk te maken vervallen de parallelwegen en kappen we 20 bomen. Er komen langs de straat 19 nieuwe bomen terug. We leggen een nieuw riool dat er voor zorgt dat het hemelwater gescheiden van het vuile water afgevoerd wordt. De vuilwaterriolering gaan we vervangen. De huisaansluitingen vervangen we vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool.

Planning

Begin maart 2023 zijn 20 bomen gekapt. In het najaar planten we 20 bomen terug. De exacte startdatum staat nog niet vast.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met de heer van Erp, telefoon 14 0412 of stuur een mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. Sint Sebastianusstraat.