Herinrichting Sint Sebastianustraat Herpen

De gemeente Oss heeft een ontwerp gemaakt voor het veranderen van de Sint Sebastianusstraat. We leggen graag uit waarom we gaan veranderen en wat we gaan veranderen, hoe u kunt reageren op het ontwerp en wanneer we gaan werken.

Waarom gaan we veranderen?

Op dit moment is de St. Sebastianusstraat ingericht als een 50 km/u weg. Een aantal jaar geleden hebben we een maximum snelheid van 30 km/u ingesteld. De Rogstraat en het Alard van Herpenplein hebben we al opnieuw ingericht. St. Sebastianusstraat is het laatste deel. Hierdoor krijgt de hele weg door Herpen dezelfde inrichting.

Wat gaan we veranderen?

Om deze inrichting mogelijk te maken vervallen de parallelwegen en kappen we 20 bomen. Er komen langs de straat 19 nieuwe bomen terug.
We leggen een nieuw riool dat er voor zorgt dat het hemelwater gescheiden van het vuile water afgevoerd wordt. De vuilwaterriolering gaan we vervangen. De huisaansluitingen vervangen we vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool.

Hoe kunt u reageren?

U kon tot 27 maart 2022 reageren op dit ontwerp.
In april2022 krijgt u van ons bericht wat we met uw reactie hebben gedaan en plaatsen wij het definitieve ontwerp hier online.

Wat is de planning?

We willen in het najaar van 2022 starten met de werkzaamheden. De exacte startdatum staat nog niet vast.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met dhr. P van Erp, telefoon 14 0412 of stuur een mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. Sint Sebastianusstraat.