Ontmoeten en sport in Neerloon, Overlangel en Keent

De inwoners van dorpengebied Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) willen al enkele jaren een eigen accommodatie voor verenigingsactiviteiten. De gemeente heeft hiervoor € 550.000 beschikbaar gesteld. Een toekomstbestendige ruimte voor ontmoeten en sport, voor alle inwoners van NOK.

Om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden heeft de gemeente mogelijke locaties en scenario’s onderzocht. Samen met de Klankbordgroep ONK en de dorpsraad hebben we twee scenario’s gekozen die het meest haalbaar zijn. De mening van de inwoners hierover is belangrijk. Daarom hebben we een informatiebijeenkomst op 24 september gehouden. En konden inwoners kiezen voor één scenario via een stemkaart.

Uitslag stemming

Vorige week hebben de inwoners van NOK kunnen stemmen over twee scenario’s voor Ontmoeten en Sport. Er zijn 591 stemkaarten verstuurd. Er zijn 359 geldige stemmen uitgebracht (opkomst 60,75%). De uitslag is 257 stemmen (71,6%) voor scenario A en 102 stemmen (28,4 %) voor scenario B.

Hoe gaan we verder?

Bij de besluitvorming neemt de gemeente de uitslag van de stemming, advies van de dorpsraad en reactie van de klankbordgroep ONK mee. De gemeente kan uiteindelijk toch iets anders besluiten. Hier zullen we altijd over communiceren. We verwachten dat het college van burgemeester en wethouders begin november een besluit neemt. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind december een besluit over het plan.
De klankbordgroep neemt het initiatief om met de inwoners en verenigingen van NOK een beheerstichting op te richten. De beheerstichting gaat uiteindelijk het plan uitvoeren.

Waar hebben we naar gekeken?

We hebben verschillende locaties bekeken op hoofdlijnen: OKSV wedstrijdveld, kerk Overlangel, trainingsveld OKSV, TOG en Petjesbar. We hebben daarbij gekeken naar de:

 • omgeving;
 • mogelijkheden en beperkingen van het bestaande gebouw;
 • investering die nodig is om de locatie geschikt te maken;
 • kosten om de accommodatie te gebruiken en te onderhouden.

Niet alle scenario’s zijn haalbaar

Niet op alle locaties zijn haalbare scenario’s te ontwikkelen. De kosten kunnen een reden zijn of de voorwaarden die de (grond)eigenaar stelt. Soms wil een eigenaar de locatie niet verkopen. En sommige scenario’s zijn meer gericht op de toekomst dan andere. De onderzochte scenario’s staan hier:

Scenario A: Ontmoeten en Sport bij TOG

In dit scenario komen ontmoeten, OKSV en TOG samen in één accommodatie op de plek van TOG in Overlangel. Op de afbeelding hieronder is te zien hoe dit eruit kan zien.

tekening senario A

Hoe ziet het eruit?

 • De kantine van TOG wordt een ontmoetingsruimte van ongeveer 100 m2.
 • Er zijn toiletten en er is een bar, keuken, bestuurskamer en opslagruimte.
 • De kleedaccommodatie krijgt twee extra kleedkamers en een opslagruimte erbij.
 • Voor OKSV komt er één voetbalveld voor wedstrijden en trainen. Het sportpark wordt daarvoor uitgebreid richting de Maasdijk.
 • De velden op het sportpark zijn ook bedoeld voor ontmoetingsactiviteiten.

Positieve punten

 • Alle verenigingsactiviteiten op één plek samen, zorgen voor veel voordelen. Faciliteiten en kosten worden gedeeld, waardoor het gebruik relatief goedkoop is.
 • Samen op een plek, zorgt ook voor makkelijkere, verdere samenwerking tussen de verenigingen in de kernen.
 • Door de ligging aan de rand van het dorp verwachten we weinig overlast voor omwonenden.

Risico's

 • De investering kost ongeveer € 708.000. Dat is meer dan het budget van € 550.000 dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Maar we vinden het scenario erg veel meerwaarde hebben. Daarom willen we hiervoor met de gemeenteraad naar een oplossing zoeken.
 • Verder moeten we voor de realisering gronden aankopen. De eigenaren willen hieraan meewerken.

Scenario B: Ontmoeten in de Petjesbar, sport bij TOG

In dit scenario vinden de ontmoetingsactiviteiten plaats in de nieuwbouw van de vroegere Petjesbar aan de Dr. Ruijsstraat in Overlangel. OKSV en TOG gaan samen op de plek van TOG.
De Petjesbar wordt in dit scenario een dorpshuis voor ontmoetingsactiviteiten van de inwoners. De ontmoetingsactiviteiten staan er centraal, de horeca is ondersteunend. De tekening hieronder laat de ruimte zien.

tekening senario B

Hoe ziet het eruit?

 • De ontmoetingsruimte is ongeveer 90 m2 groot.
 • Er zijn toiletten en er is een bar, keukenruimte, techniekruimte en opslagruimte.
 • De sportactiviteiten vinden in dit scenario plaats op de plek van TOG.
 • De kleedruimte krijgt twee extra kleedkamers en een opslagruimte erbij.
 • We zijn ervan uitgegaan dat de bestaande kantine blijft. Maar de verenigingen kunnen ervoor kiezen om die te vergroten. Het beleid van de gemeente is dat verenigingen de kantine zelf betalen. Die kosten zijn niet meegenomen in dit scenario.
 • Voor OKSV komt er één voetbalveld voor wedstrijden en trainen. Het sportpark wordt daarvoor uitgebreid richting de Maasdijk. - De velden op het sportpark zijn ook bestemd voor ontmoetingsactiviteiten.

Positieve punten

 • Het nieuwe dorpshuis en de voorzieningen zijn er al en direct beschikbaar.
 • Het dorpshuis staat op een goed bereikbare en vertrouwde plek voor velen. Dit zorgt voor levendigheid in de kern van Overlangel.
 • Het samengaan op één locatie zorgt voor betere samenwerking tussen de sportverenigingen. De sportvoorzieningen delen zorgt voor een beter gebruik.
 • Met dit scenario komen er twee aparte plekken, één voor ontmoeten en één voor sport.
 • Dit scenario heeft veel voordelen en is voor de gebruiker relatief goedkoop, maar minder gunstig dan scenario 1.

Risico's

 • De investering kost ongeveer € 685.000. Dat is meer dan het budget van € 550.000 dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Maar we vinden ook dit scenario erg veel meerwaarde hebben. Daarom willen we hiervoor met de gemeenteraad naar een oplossing te zoeken.
 • Verder moeten we voor de realisering gronden aankopen. De eigenaren willen hieraan meewerken.

Vragen?

Hier leest u de meeste gestelde vragen met antwoorden over Ontmoeten en sport in Neerloon, Overlangel en Keent.
Of neem contact op met de heer Wiljan Mentink, afdeling Vastgoed van de gemeente Oss. Dit kan via telefoonnummer 14 – 0412 en via e-mail naar w.mentink@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.