Oss, Vlashoek Oost opnieuw inrichten

De gemeente gaat de Vlashoek Oost opnieuw inrichten. Het gaat om de Burgemeester Ploegmakerslaan, Heischeutstraat en een deel van de parallelweg Braakstraat in Oss. We gaan de riolering vervangen. We brengen nieuwe straatstenen aan op de trottoirs en parkeerplaatsen. De rijbaan herstraten we met de bestaande klinkers. In augustus 2018 is het concept ontwerp aan bewoners gepresenteerd.

Werkzaamheden

  • vervangen riolering
  • aanbrengen infiltratieriool voor regenwater
  • aanbrengen van nieuwe straatstenen trottoirs en parkeerplaatsen
  • herstraten rijbaan met bestaande gebakken klinkers
  • aanpassen van het groen (bomen en hagen)
  • verbeteren openbare verlichting
  • aanleggen speelplek

Planning

We verwachten begin mei 2019 de opdracht aan de aannemer te geven. Volgens de planning starten we voor de zomervakantie 2019 met het herinrichten van de Vlashoek Oost in Oss.

Meer informatie

Neem contact op met de projectleider R. Davids, via telefoonnummer 14 0142 of via mail naar r.davids@oss.nl o.v.v. Vlashoek Oost.