Osseweg in Berghem opnieuw inrichten

De gemeente gaat de Osseweg in Berghem herinrichten. De riolering en het wegdek zijn toe aan vervanging. In maart 2018 is het ontwerp aan bewoners gepresenteerd. Na reacties van bewoners is het ontwerp op een paar punten aangepast. Op maandag 11 maart 2019 starten we met het opnieuw inrichten van de Osseweg in Berghem.

Werkzaamheden

  • Vervangen van de riolering,
  • Asfalteren van de rijbaan. Op de parallelweg komt ander asfalt dan op de hoofdrijbaan waardoor het geluidsniveau daalt.
  • Aanleggen van een directe aansluiting van de Vossenbosstraat op de Osseweg,
  • Aanleggen van diverse oversteekplaatsen. Een verhoogde oversteekplaats komt bij de Koppelsteeg,
  • Vervangen en verplaatsen naar de perceelsgrenzen van de lantaarnpalen,
  • Terugplaatsen van diverse paaltjes met verlichting,
  • Aanpassen van de bocht van het fietspad op de rotonde met de Zevenbergseweg en de Julianastraat,
  • Snoeien van de hagen, bomen blijven staan.

Planning

Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Fase 1 Rotonde duurt ongeveer 3 tot 4 weken
Fase 2 Hoofdrijbaan duurt ongeveer 3 tot 4 weken
Fase 3 Zuidelijke parallelweg duurt ongeveer 6 tot 7 weken
Fase 4 Noordelijke parallelweg duurt ongeveer 6 tot 7 weken

Verkeershinder

Om de werkzaamheden uit te voeren sluiten we de Osseweg van 11 maart tot en met 17 mei 2019 af voor al het verkeer. Met borden geven we een omleidingsroute aan voor het verkeer. De parallelwegen blijven wel open voor bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de weg.

Meer informatie

Neem contact op met de projectleider P. van Erp via tel. 14 0412 of mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. Osseweg in Berghem.