Herinrichting Wiegersmastraat e.o.

De gemeente Oss heeft een ontwerp gemaakt voor het veranderen van de Wiegersmastraat, Hertog Janstraat, Herenengstraat, Irenestraat en de Korte Herenengstraat in Lith. In juli 2021 hebben wij de bewoners geïnformeerd over dit voorlopig ontwerp. Na reacties van bewoners hebben we het ontwerp enigszins aangepast. Het definitieve ontwerp en de tabel met reacties en onze antwoorden staan onder de tekening.

Overzichtskaart herinrichting Wiegersmastraat e.o. Overzichtskaart herinrichting Wiegersmastraat e.o.

Hoe verder?

We hopen nu een ontwerp te hebben, waar zowel bewoners als de gemeente zich in kan vinden. We zijn gestart met de voorbereiding van het bestek. Dat bestek besteden we aan om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. Ook gaan we in overleg met de beheerders van de kabels en leidingen (onder andere Brabant Water). Met deze partijen gaan we een gezamenlijke planning opstellen. Zoals het er nu naar uitziet starten we in het tweede kwartaal van 2021. Uiteraard informeren we bewoners over de start van de werkzaamheden.

Waarom gaan we veranderen?

De Hertog Janstraat, Irenestraat, Wiegersmastraat en Herenengstraat in Lith worden heringericht, van voortuin tot voortuin. De aanleiding is de slechte staat van de bestrating, de slechte staat van een deel van het riool, de wens om het regenwater gescheiden af te voeren en de overlast van de openbare bomen. Bij de herinrichting worden er bomen gekapt, maar ook nieuwe aangeplant. Het totaal aantal bomen in het projectgebied mag zeker niet minder worden.

Wat gaan we veranderen?

We gaan het regenwater opvangen in een nieuwe riolering. Dit water voeren we af naar de sloot die langs de Mr. Van Coothstraat ligt. De vuilwaterriolering gaan we voor een deel vervangen. De huisaansluitingen vervangen we vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool. Ook gaan we de bestrating vervangen door nieuw materiaal. En we gaan een groot deel van de bomen kappen. We compenseren dit door nieuwe bomen te planten en door plantvakken te maken. Met deze plantvakken komt er meer “groen” in de straten. Ook hebben ze een gunstig effect op de snelheid van het verkeer. Het ontwerp is zodanig gemaakt dat het qua beeld aansluit bij de eerder uitgevoerde schoolweg.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met P. van Erp, via het telefoonnummer 14 0412 of stuur een mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. Wiegersmastraat e.o.