Raadhuislaan opnieuw inrichten

De gemeente gaat een deel van de Raadhuislaan, Oostwal en Molenstraat opnieuw inrichten. We zoeken naar een optimale balans tussen een centrum dat bereikbaar en leefbaar is en waar het veiliger wordt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het gaat om de Raadhuislaan tussen het Heschepad en de Molenstraat. De Oostwal tussen de Bram van den Berghstraat en de Molenstraat. En de Molenstraat tussen het spoor en de Oostwal.

Fasen

Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in vier fasen uit. Ook gaan we enkele weekenden straten afsluiten om de laatste laag asfalt en belijning aan te brengen.

Fase 1

Op maandag 17 september zijn we met de eerste fase van het opnieuw inrichten van de Raadhuislaan gestart. Deze fase is het deel van de Raadhuislaan tussen de Molenstraat voorbij het Heschepad. Deze werkzaamheden duren tot maandag 22 oktober.

Fase 2A

Op maandag 9 oktober starten we met fase 2 A. Deze fase is de kruising Raadhuislaan met de Molenstraat en een deel van de Molenstraat. Deze fase duurt tot begin december.

Weekend afsluiting

Van donderdag 18 oktober 23.00 uur tot en met zondagavond 21 oktober 18.00 uur sluiten we de spoorwegovergang in de Molenstraat (fase 4) voor al het verkeer af. De parkeergarage voor bezoekers van Vivaldi is tijdelijk niet bereikbaar. De Ridderhof is tijdelijk bereikbaar via de parkeerplaats aan de achterzijde van het gemeentehuis. De treinen rijden tijdelijk niet. De NS zet bussen in. De buslijndiensten vertrekken vanaf de Spoorlaan.
De aannemer brengt nieuw asfalt aan op de overweg in de Molenstraat. Tegelijkertijd voert ProRail werkzaamheden uit vanaf de overweg Molenstraat tot aan de overweg van de Molenweg. De looppaden, die tussen de sporen liggen, worden vernieuwd. Deze paden gebruikt ProRail om het spoor te inspecteren en kleine werkzaamheden uit te voeren.

Fase 2B

Op maandag 22 oktober starten we met fase 2B. Dit is de fase in de Molenstraat, tussen het spoor en de kruising met de Raadhuislaan. Deze werkzaamheden duren tot begin december. . Om de werkzaamheden uit te voeren sluiten we dit deel van de Molenstraat af.

Bereikbaarheid verkeer

Om de werkzaamheden uit te voeren, sluiten we per fase straten voor het doorgaande verkeer af. Fietsers en voetgangers kunnen zoveel mogelijk de werkzaamheden passeren. Een omleidingsroute voor het auto- en fietsverkeer geven we met borden aan. Het Jan Cunen museum blijft bereikbaar.

Bereikbaarheid woningen, parkeerplaatsen

Woningen en/of bedrijven blijven altijd te voet bereikbaar.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met projectleider P. Megens, telefoon 14 0412 of stuur een mail naar p.megens@oss.nl o.v.v. herinichten Raadhuislaan.