Raadhuislaan opnieuw inrichten

De gemeente gaat een deel van de Raadhuislaan, Oostwal en Molenstraat opnieuw inrichten. We zoeken naar een optimale balans tussen een centrum dat bereikbaar en leefbaar is en waar het veiliger wordt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het gaat om de Raadhuislaan tussen het Heschepad en de Molenstraat. De Oostwal tussen de Bram van den Berghstraat en de Molenstraat. En de Molenstraat tussen het spoor en de Oostwal.

Laatste fase

Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in vier fasen uit. Begin december zijn bijna alle fasen afgerond. Op maandag 3 december starten we met de laatste, derde fase in de Oostwal. We starten met de westelijke rijbaan. Daarna volgt de oostelijke rijbaan van de Oostwal. Deze werkzaamheden duren tot en met 31 januari 2019.

Bereikbaarheid verkeer

Om de werkzaamheden uit te voeren sluiten we een deel van de Oostwal af. De Oostwal wordt in één richting opengesteld voor autoverkeer. Vanuit het centrum via de Oostwal, Bram van de Berghstraat richting de Spoorlaan. De Molenstraat, tussen het spoor en de rotonde, is dan weer open voor verkeer in één richting, vanuit het zuiden naar het centrum. Dit doen we om veilig werkzaamheden aan een kant van de rijbaan uit te voeren. De Molenstraat, tussen de rotonde en het centrum, is wel in twee richtingen open voor het verkeer. Vanaf maandag 17 december is de Molenstraat weer helemaal open voor het verkeer.
Voetgangers kunnen het werkvak gewoon passeren. De omleidingsroute voor het auto- en fietsverkeer geven we met borden aan.

Bereikbaarheid woningen, parkeerplaatsen

Woningen en/of bedrijven blijven altijd te voet bereikbaar.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met projectleider P. Megens, telefoon 14 0412 of stuur een mail naar p.megens@oss.nl o.v.v. herinichten Raadhuislaan.