Rooseveltstraat en omgeving herinrichten

De gemeente Oss heeft een ontwerp gemaakt voor het herinrichten van de Rooseveltstraat, een deel van de Foulkesstraat, Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en de Churchillstraat in Oss. In oktober 2021 hebben wij de bewoners geïnformeerd over dit voorlopig ontwerp. Na reacties van bewoners hebben we het ontwerp een beetje aangepast.

Hoe verder?

We hopen nu een ontwerp te hebben, waar zowel bewoners als de gemeente zich in kan vinden. We zijn nu met de voorbereiding van het bestek begonnen. Dat bestek besteden we aan om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. Ook gaan we in overleg met de beheerders van de kabels en leidingen. Als het nodig is maken we samen met deze partijen een gezamenlijke planning. Waarschijnlijk starten we in het derde kwartaal van 2022. Uiteraard informeren we de bewoners als we starten met de werkzaamheden.

Waarom gaan we veranderen?

De Rooseveltstraat, een deel van de Foulkesstraat, Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en de Churchillstraat in Oss worden heringericht, van voortuin tot voortuin. De reden is de slechte staat van de bestrating, de slechte staat van het riool, de wens om het regenwater gescheiden af te voeren en de overlast van de bomen. Bij de herinrichting kappen we bomen, maar planten we ook nieuwe bomen. Het totaal aantal bomen in het gebied mag zeker niet minder worden.

Wat gaan we veranderen?

We gaan het regenwater opvangen in een nieuwe riolering. Dit regenwater voeren we af naar de omliggende wadi’s langs de Foulkesstraat en de Laan der Middeleeuwen. De riolering met vuil water gaan we volledig vervangen. De huisaansluitingen vervangen we vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool. Ook vervangen we de oude straatstenen door nieuwe straatstenen. We gaan de bomen langs de noordzijde van de Rooseveltstraat kappen. We compenseren dit, door nieuwe bomen te planten en door de bestaande plantvakken te verbeteren. Ook worden nieuwe plantvakken langs de straten aangebracht. Meer groen zorgt voor dat betere afvoer van water en voor een lagere temperatuur als het erg warm is.

Meer informatie

Neem gerust contact op met de projectleider de heer Y. Jiron, via het telefoonnummer 14 0412 of stuur een mail naar y.jiron@oss.nl o.v.v. herinrichten Rooseveltstraat e.o.