Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze ontwikkelen samen een nieuw bedrijventerrein bij Heesch langs de A59. Dit Regionaal Bedrijventerrein (RBT) Heesch-West krijgt een omvang van maximaal 105 hectare. Het is vooral bestemd voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben zoals productiebedrijven, groothandel en logistieke bedrijven. Het bedrijventerrein krijgt twee aansluitingen op de Bosschebaan. En er komt een nieuwe aansluiting op de Cereslaan, evenwijdig aan de A59. Later komt er nog een aansluiting op de A59 ter hoogte van de Rekken/Van Rijckevorselweg.

Economische motor

Het nieuwe bedrijventerrein ligt op grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. Ook de gemeente Oss neemt deel aan de ontwikkeling van dit regionale bedrijventerrein. De ontwikkeling is belangrijk omdat het bedrijventerrein een flinke bijdrage levert aan de economische dynamiek van stad en regio. Naar schatting werken er straks meer dan 3.000 mensen op het terrein. Bovendien zorgen de bedrijven op Heesch-West indirect nog eens voor minimaal 4.000 banen in toeleverende sectoren.
Bedrijventerrein Heesch-West is- na uitgifte van bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss - het enige bedrijventerrein in Noordoost-Brabant met een regionaal karakter. Door de samenwerking van de drie gemeenten wordt versnippering van aanbod voorkomen. Vraag en aanbod worden gebundeld en op regionaal niveau afgestemd. Dat gebeurt binnen het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

Samenwerking en procedure

De samenwerking tussen de drie gemeenten heeft geleid tot het opstellen van een concept voorontwerpbestemmingsplan, een concept Milieueffectrapport en een concept beeldregieplan. De formele procedure en vaststelling van deze producten gebeurt door de grondgebiedgemeenten. Tot 1 januari 2015 waren dat Maasdonk en Bernheze. Sinds die datum zijn dat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze.

De procedures starten in de eerste helft van 2015. Het voorontwerp van het bestemmingsplan en het concept Milieueffectrapport komen dan ter inzage te liggen. Deze plannen staan dan op de websites van de drie gemeenten en ze zijn digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Organisatie

De samenwerking van de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor het oprichten, ontwikkelen en beheren van het regionale bedrijventerrein is opgenomen in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze Gemeenschappelijke Regeling is ingegaan op 15 juni 2014. Sinds 19 september 2014 kent het samenwerkingsverband een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur met een afvaardiging van de colleges van de drie gemeenten. De grond, die grotendeels in eigendom is van de gemeenten, is overgedragen aan het Openbaar Lichaam Heesch-West. Dit nieuwe, zelfstandige bestuursorgaan kent een eigen organisatie, begroting en jaarrekening.

Duurzaam bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Heesch-West krijgt een duurzame uitstraling. Dat geldt voor de openbare ruimte, de kavels en de gebouwen, maar ook voor de (productie)processen. Het aandeel uit te geven grond is hoog. Daarom krijgt de inpassing van ecologische waarden hoge prioriteit: grote variëteit aan flora en fauna, aanleg van een groene ‘ruggengraat’, groene inpassing in de omgeving en verantwoord beheer.

Feiten en cijfers

  • Omvang 105 ha
  • Doelgroep: bedrijven uit de sectoren productie, bouw, groothandel en logistiek
  • Start uitgifte: vanaf 2017