Bouwplan Oijense Zij Noord

Het onbebouwde gebied tussen sportpark Rusheuvel, Spitsbergerweg en Oijenseweg in de stad Oss is bestemd voor de nieuwe woonbuurt Oijense Zij Noord. In 2013 hebben de gemeente Oss en vier Osse vastgoedontwikkelaars een overeenkomst getekend over woningbouw op deze plek. Die bouwplannen zijn toen niet verder uitgewerkt vanwege de slechte woningmarkt. Nu die crisis voorbij is, werken gemeente en vastgoedontwikkelaars aan de plannen voor deze nieuwe woonbuurt. In Oijense Zij Noord is ruimte voor zo’n 220 woningen. Er komen 50 kavels voor zelfbouw; de bouwbedrijven Berghege, Muller, Wagemakers en Van Wanrooij bouwen de rest van de woningen. Daar zijn ongeveer 30 sociale huurwoningen bij.

Planning bestemmingsprocedure en start bouw

2019

  • 6 mei: informatieavond voor omwonenden
  • 16 mei / 26 juni: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage, mogelijkheid voor inspraak
  • 3e kwartaal: verwerken inspraakreacties en vooroverlegreacties met instanties, verwerken van resultaten enkele onderzoeken
  • 4e kwartaal: ontwerp bestemmingsplan ter inzage, mogelijkheid om bezwaar te maken (zienswijzen indienen)

2020

  • 1e kwartaal: verwerken zienswijzen, aanpassen bestemmingsplan, eventueel aanvullend onderzoek
  • 2e kwartaal: besluit B&W
  • 2e kwartaal: vaststelling door gemeenteraad
  • 2e kwartaal: zonder beroep bij Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk
  • 3e kwartaal en later: omgevingsvergunning bouwen eerste woningen en bouwrijp maken
  • 4e kwartaal / 1e kwartaal 2021: start bouw eerste woningen

Klik hier om naar de enquête te gaan.