De Kolk Ravenstein

Op de locatie van de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne op De Kolk wordt gebouwd aan winkels en woningen. Dit plan bevat de ontwikkeling van 17 (huur en koop) appartementen, een supermarkt, enkele dagwinkels en 20 grondgebonden woningen. Van Grunsven Groep voert het bouwplan uit. De eerste fase van het plan is inmiddels klaar.

Het plan is door de verschillende type woningen geschikt voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn daarnaast voldoende parkeerplaatsen voor de winkels en woningen. En in het ontwerp hebben we rekening gehouden met het geluid en het draaien van de vrachtwagens die de winkels bevoorraden.

Schets plan De Kolk - VFO Architects | Urban design bv Schets plan De Kolk - VFO Architects | Urban design bv

Meer informatie

Meer informatie over het bouwplan vindt u op de website van Van Grunsven Groep.
Hebt u vragen over bestemmingsplan De Kolk? Neem dan contact op met projectleider Bram Tax, telefoon 14 0412.

Downloads