De Kolk Ravenstein

Begin 2018 is de brandweerkazerne verhuisd naar de Veersingel in Ravenstein. Op de locatie van de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne op De Kolk komen winkels en woningen. Op woensdag 12 juli 2017 ondertekenden de gemeente Oss en Van Grunsven een kooprealisatieovereenkomst. Dit plan bevat de ontwikkeling van 17 (huur en koop) appartementen, enkele dagwinkels (bijvoorbeeld een bakker of slager) en 20 grondgebonden woningen. De supermarkt zou eerst een EMTÉ supermarkt zijn. Na de overname van EMTÉ wordt dit een COOP supermarkt.

Het plan is door de verschillende type woningen geschikt voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn daarnaast voldoende parkeerplaatsen voor de winkels en woningen. En in het ontwerp hebben we rekening gehouden met het geluid en het draaien van de vrachtwagens die de winkels bevoorraden.

Schets plan De Kolk - VFO Architects | Urban design bv Schets plan De Kolk - VFO Architects | Urban design bv

Vervolg en planning

Op 27 juni hebben we het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft van 8 augustus tot en met 18 september voor beroep ter inzage gelegen. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dragen we de terreinen over aan Van Grunsven.

Werkzaamheden

Los van het bestemmingsplan starten we ook met werkzaamheden op de locatie zelf. Denk bij deze werkzaamheden aan het weghalen van begroeiing, het kappen van bomen, grondwerk en het slopen van de voormalige brandweerkazerne. Op dit moment vindt de sloop van de kazerne plaats. De planning is dat de sloop week 35 (eind augustus) is afgerond. Daarna zal er een bodemonderzoek plaatsvinden. Daarna gaan we de bodem saneren (schoonmaken). Als al deze werkzaamheden zijn afgerond is de grond klaar voor het bouwplan van Van Grunsven.

Meer informatie

Hebt u vragen over bestemmingsplan De Kolk? Neem dan contact op met projectleider Bram Tax, telefoon 14 0412.
Hebt u vragen over de verkeerssituatie op de Schaafdries? Neem dan contact op met Jasper Peters, telefoon 14 0412.

Downloads

Klik hier om naar de enquête te gaan.