Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

De gemeenteraad van Oss heeft eind 2016 nieuw beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners vastgesteld. Kern van dit beleid is dat woonwagenbewoning in de gemeente Oss in de toekomst mogelijk blijft. Voor de locatie Brasem betekent dit dat er in totaal weer 8 standplaatsen komen. Daarom is er voor deze woonwagenlocatie een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Bijeenkomst voor omwonenden

Op maandag 31 augustus 2020 informeren wij omwonenden over de stand van zaken en presenteren wij opnieuw het inrichtingsplan. Omwonenden van de locatie ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met gemeente via het algemene nummer 14 0412. Of stuur een mail naar woonwagenlocatiebrasem@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.