Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

De gemeenteraad van Oss heeft eind 2016 nieuw beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners vastgesteld. Kern van dit beleid is dat woonwagenbewoning in de gemeente Oss in de toekomst mogelijk blijft. Voor de locatie Brasem betekent dit dat er in totaal weer 8 standplaatsen komen. Daarom is er voor deze woonwagenlocatie een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Bijeenkomst voor omwonenden

Op maandag 31 augustus 2020 zijn omwonenden over de stand van zaken geïnformeerd en hebben we opnieuw het inrichtingsplan gepresenteerd. Omwonenden van de locatie ontvingen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met gemeente via het algemene nummer 14 0412. Of stuur een mail naar woonwagenlocatiebrasem@oss.nl
Voor het aanmelden voor de wachtlijst van standplaatszoekenden, neem contact op met Nijbod, tel. 040 25 24025

Klik hier om naar de enquête te gaan.