Nieuw gebouw basisscholen De Korenaer met John F. Kennedy

De basisscholen De Korenaer en John F. Kennedy krijgen samen een nieuw schoolgebouw: het kindcentrum Oss Noordwest. De gemeenteraad van Oss heeft op 27 januari 2022 goedkeuring gegeven aan de plannen. Architect, stichting SAAM en gemeente werken samen aan het ontwerp van het schoolgebouw en aan een plan voor verkeer en parkeren. Na de bouwvoorbereiding begint de sloop van De Korenaer in juli 2022. Daarna start de bouw van de nieuwe school. Als de bouw volgens plan verloopt, opent de school aan het begin van het schooljaar 20223-2024 de deuren.

Wie maken gebruik van het kindcentrum Oss Noordwest?

Op de plek van de huidige basisschool De Korenaer aan de Grindlaan in Oss komt het nieuwe kindcentrum Oss Noordwest. In het gebouw komen basisschool John F. Kennedy, basisschool De Korenaer en kinderopvang Avem. Tijdens sloop en bouw krijgen de leerlingen van De Korenaer tijdelijk een andere plek voor onderwijs. Naast het kindcentrum Oss Noordwest krijgt Scouting Ussen een nieuw verenigingsgebouw. Scouting Ussen heeft nu een tijdelijk onderkomen op de speelplaats bij basisschool De Lockaert aan de Kersenlaan.

Waar gaan de leerlingen tijdens de bouw naar toe?

Nieuwbouw op de plek van de huidige Korenaer vraagt om tijdelijke huisvesting van leerlingen in het schooljaar 2022-2023. Een deel van de leerlingen gaat naar leegstaande lokalen in basisschool Het Baken en basisschool John F. Kennedy. Voor de andere leerlingen komt er een tijdelijk schoolgebouw op de groenstrook aan de Bosschepad-Woldreef, op de voormalige voetbalvelden van SV Margriet. Verkeer van en naar deze tijdelijke school gaat over de Amsteleindstraat. Ook parkeren voor medewerkers en ouders is aan de Amsteleindstraat

Globale planning bij het voorstel voor nieuwbouw

  • Januari 2022: besluit door gemeenteraad
  • April 2022: voorlopig ontwerp Kindcentrum gereed
  • Zomer 2022: verhuizing school naar tijdelijke huisvesting
  • Na de zomer 2022: sloop gebouwen
  • Herfst 2022: uitwerking naar definitief ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning
  • Eind 2022 begin 2023 start nieuwbouw
  • Herfst 2023 oplevering nieuwbouw

Meer informatie

Wilt u meer weten? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de afdeling vastgoed van gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412.