Oss Innoveert – Leren en Ontwikkelen

In Oss krijgt iedereen de kans om zichzelf een leven lang te ontwikkelen. Dit willen we realiseren samen met Ossenaren, onderwijsprofessionals, ondernemers en medewerkers van gemeente Oss. Daarom dagen we iedereen uit om innovatieve activiteiten te ontwikkelen.

Heb je een idee of innovatief plan dat je verder wil ontwikkelen of uitproberen? Dien je plan in en maak kans op ondersteuning en een stimuleringsbijdrage.

Wat voor ideeën zoekt Oss Innoveert?

Oss is op zoek naar ideeën en plannen die het ontwikkelen en leren van inwoners van Oss stimuleren. Dat kan een heel nieuw of vernieuwend idee zijn. Of een idee waarbij je bestaande ideeën/projecten bij elkaar brengt of slim verbindt.. Een nieuw plan mag ook ergens anders al zijn bedacht, maar nog niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een taalcafé waar nieuwe Nederlanders de taal leren van Ossenaren door met ze te praten.
 • De E-Klas: een digitale omgeving waar leerlingen leren én hulp aan elkaar kunnen vragen.

In 2018 zijn verschillende initiatieven gestart binnen Oss Innoveert - Leren en ontwikkelen.

Daarnaast zijn sinds mei 2016 diverse initiatieven gestart binnen Oss Innoveert - Zorg en Welzijn, mede dankzij de startinvestering van de gemeente Oss.

Wie kan een plan indienen?

Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je goed in bent. Inwoners van de gemeente Oss, maar ook onderwijspartners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere professionals en wijk en dorpsraden mogen een plan indienen. Iedereen met een goed idee wat een leven lang leren en ontwikkelen van inwoners van Oss stimuleert kan een plan indienen.

Wie beoordeelt de plannen?

Een ontwikkel- en leercommissie beoordeelt de plannen die binnen komen. Stimuleert jouw plan volgens ons het ontwikkelen en/of leren? Dan krijg je een financiële bijdrage om aan de slag te gaan met de uitvoering van je plan. Ook krijg je een uitnodiging om jouw plan toe te lichten in de inspiratiebijeenkomst van Oss Innoveert. Daar kun je vragen stellen en krijg je feedback. Dat helpt je verder om je plan waar te maken.

De eerstvolgende inspiratiebijeenkomst staat gepland op 31 oktober 2018 van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss.

Wanneer kun je een plan indienen?

Je kunt tot eind 2018 een plan indienen. Per aanvraag is een maximale bijdrage van € 10.000,- mogelijk. Daarbij geldt voor het totale budget: op=op. Wil je dat jouw plan tijdens de bijeenkomst op 31 oktober besproken wordt? Dien het dan in ieder geval voor 1 september 2018 in.

Waar moet een plan aan voldoen?

 • Het is voor een groep mensen die willen leren en ontwikkelen
 • Het draagt bij aan een leven lang leren en ontwikkelen. Dit kan door een eenmalige actie of een terugkerende activiteit
 • Het plan kan op veel steun rekenen (groot draagvlak)
 • Het budget dat je vraag gebruik je bij voorkeur als startbudget
 • Het plan draagt bij aan de gedachte van een open leergemeenschap. Daarmee bedoelen we:
  • Ossenaren jong en oud leren, met en van elkaar
  • Leren kan overal en is waardevol
  • Bieden van kwalitatief goed onderwijs
  • Praktijk en theorie komen bij elkaar
  • Instellingen en bedrijven hebben leren en ontwikkelen hoog op de agenda staan
  • Voor elk individu is er een goed vervolgtraject

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je deelt je resultaten, kennis en ervaringen met andere partijen in het veld. Onder andere door deel te nemen aan de inspiratiesessies.
 • Je legt na 1 jaar financiële en inhoudelijke eindverantwoording af.

Heb je zelf geen plan maar wil je wel meedoen?

We zoeken ook actieve meedenkers voor de inspiratiebijeenkomsten. Je bent van harte welkom. Ook als je zelf geen plan hebt. Op de inspiratiebijeenkomst presenteren de initiatiefnemers hun innovatieve plan. Zij ontvangen graag feedback van de aanwezigen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 31 oktober van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss. Wil je er bij zijn? Meld je aan bij ossinnoveert@oss.nl.Je mag ook anderen uitnodigen voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Angela Berende of Leontien van Hassel, telefoon 14 0412 of ossinnoveert@oss.nl