Plan Graaf Alardstraat – Walstraat Megen

De gemeenteraad van Oss heeft op 3 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Graaf Alardstraat – Walstraat - Megen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van de dertien woningen mogelijk.

Plangebied (rode vlak) Plangebied (rode vlak)

Wat vooraf ging

In 1999 heeft de gemeenteraad van Oss de “Structuurvisie kleine kernen” vastgesteld. In deze structuurvisie staat het gebied Graaf Alardstraat – Walstraat als mogelijke woningbouwlocatie genoemd. Ook in de Structuurvisie Oss 2020 staat dat in Megen woningbouw mogelijk is. Buiten het historische centrum van Megen is ruimte voor toevoeging van woningen.

Woningbouwbehoefte in Megen

De woningbouwopgave voor Megen is tot 2020 ingevuld met de bouwplannen in Megen-Zuid. Na 2020 bestaat er behoefte aan nieuwe woningbouwmogelijkheden. Het plan Graaf Alardstraat – Walstraat is onderdeel van de nieuwe plannen voor de periode 2020 – 2025.

Wat komt er?

Tussen de Graaf Alardstraat en de Walstraat Megen komen 13 nieuwe woningen met bijbehorende tuinen, een nieuwe straat en groen. Hiervan komen vier woningen aan de Walstraat te liggen. Het plan bestaat uit vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen, vier tussenwoningen, twee gelijkvloerse woningen en één vrijstaande woning.

Overzicht te bouwen woningen Overzicht te bouwen woningen

De Graaf Alardstraat wordt doorgetrokken. De nieuwe woonstraat sluit aan de noordkant aan op de Walstraat. Aan de westkant ontstaat hierdoor een gebied met voldoende ruimte om de woningen te bouwen. Aan de oostzijde is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en groen. In het groen is voldoende ruimte om regenwater op te vangen.

Indruk woningbouwplan Indruk woningbouwplan

Parkeren vindt gedeeltelijk plaats op eigen terrein. Een deel van het parkeren vindt plaats op nieuwe parkeerplaatsen aan de straat. In totaal komen 16 parkeerplaatsen op eigen terrein. Er komen 11 parkeerplaatsen aan de nieuwe woonstraat.

Meer informatie

Belt u dan met de heer B. Tax of de heer A. Straathof van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer 14 0412. Wilt u liever een afspraak maken om uw vragen te stellen? Dit is mogelijk. Uiteraard letten wij daarbij op de geldende coronamaatregelen.