Wat is een Regenboogstad?

Gemeente Oss is een Regenboogstad. Dit betekent dat Oss zich sterk maakt voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s) in de gemeente. Wij streven naar een samenleving, waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is.

Wat hebben we al gedaan?

Sinds 2012 hebben verschillende wethouders diverse initiatieven in gang gezet om de positie van LHBTI’s te verbeteren in de gemeente Oss.

  • In oktober 2014 ondertekende toenmalig wethouder René Peters de overeenkomst met minister Bussemaker om van 2015 tot en met 2017 Regenboogstad te worden.
  • BrabantZorg maakt zich hard voor tolerantie in de zorg. In vijf Osse verzorgingshuizen van BrabantZorg besteedt men aandacht aan homoseksualiteit en diversiteit. De vijf verzorgingshuizen ontvingen hiervoor het certificaat de ‘Roze Loper’.
  • In 2017 organiseerde gemeente Oss samen met gemeente ’s-Hertogenbosch het Roze Jaar. Op 24 juni vieren we samen Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch. En met verschillende activiteiten in Oss, zoals het project Breisaam, de Roze Wandeltocht en het Regenboogtapijt in het gemeentehuis zorgde het Roze Jaar op een positieve manier voor aandacht voor de positie van LHBTI’s. Mede door de inzet van wethouders Annemieke van de Ven (Oss) en Erik Logister (’s-Hertogenbosch) besloot minister Van Engelshoven de samenwerking met de Regenboogsteden te verlengen.
  • In oktober 2018 ondertekende wethouder Thijs van Kessel de vernieuwde overeenkomst met minister Van Engelshoven om van 2018 tot 2022 Regenboogstad te blijven.

Wat gaan we nog doen?

Om te laten zien dat wij een echte Regenboogstad zijn, blijven wij verschillende activiteiten organiseren. Ook sluiten wij jaarlijks aan bij een aantal evenementen.