Wat is een voorzieningenkaart?

Samen met inwoners werkt de gemeente Oss aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezond bewegen en ontmoeten. Dat zijn niet alleen gebouwen en sportparken, maar ook activiteiten van instellingen en verenigingen. Ook de netwerken van mensen horen hier bij. Dat noemen we de Voorzieningenkaart. Oss heeft er daar acht van, verdeeld over de hele gemeente.

Hoe maak je een Voorzieningenkaart?

Een deel van de voorzieningen in de gemeente Oss is toe aan verbouwing of vernieuwing. Op andere plekken in wijken en kernen is een overschot aan voorzieningen. Voordat de gemeente Oss investeert, kijken we samen met bewoners naar de toekomst, naar ontmoeten in 2030. We stellen vragen als: ‘Wat is er dan nodig? Welke activiteiten organiseer je als dorp of wijk? Wie wonen er over vijftien jaar en waar ontmoet je elkaar? Is dat in het wijkcentrum of de school, in de kerk of het café, in de dansschool of de voetbalkantine? We maken samen keuzes volgens de uitgangspunten van het Integraal Voorzieningenbeleid (IVB). De belangrijkste zijn:

  • minder vierkante meters voor ontmoeten
  • een goede bezetting van voorzieningen door verenigingen en organisaties
  • een gezonde exploitatie van de gebouwen.