Verkiezingen

Dit jaar zijn er 3 verkiezingen, verkiezing voor de leden van Provinciale Staten, Waterschap Aa en Maas en het Europees Parlement. De verkiezing voor de leden van Provinciale Staten Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas zijn geweest. De verkiezing voor de leden van het Europees Parlement is op donderdag 23 mei 2019. Kijk voor meer informatie op de website Kiesraad.

Wanneer bent u kiesgerechtigd?

U bent kiesgerechtigd in Nederland als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- U bezit de Nederlandse nationaliteit;
- Óf u heeft de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie en u hebt bij de gemeente aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen.
- U bent op 9 april 18 jaar of ouder en bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wanneer ontvangt u een stempas?

U ontvangt uw stempas tussen 29 april en 4 mei. Heeft u op 4 mei nog geen stempas ontvangen, dan kunt u op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Ook als u uw stempas kwijt bent, kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan uiterlijk tot en met 22 mei 12.00 uur.

Iemand anders machtigen om te stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Op de achterkant van uw stempas kunt u een volmacht geven aan iemand die in dezelfde gemeente woont. Dit wordt ook wel een 'onderhandse volmacht' genoemd. Ook is het mogelijk schriftelijk een volmacht aan te vragen. Het schriftelijke verzoek om bij volmacht te mogen stemmen kunt u tot en met 20 mei 2019 indienen.

Stemmen in een andere gemeente

Het is ook mogelijk om in een andere gemeente te stemmen dan waar u ingeschreven staat. U kunt dit doen door uw stempas om te laten zetten in een kiezerspas. Dit kan alleen op afspraak aan de balie tot en met 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Het schriftelijke verzoek om met een kiezerspas te stemmen kunt u tot en met 20 mei 2019 indienen.

Stemmen en u verblijft in het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland kan onder bepaalde voorwaarden toch stemmen. Meer informatie staat op de website van de Kiesraad.
U kunt u ook stemmen per brief. Natuurlijk kunt u ook iemand anders machtigen. De aanvraag om per brief te mogen stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.

Proces-verbalen

Elk stembureau maakt bij de verkiezing een proces-verbaal op. Daarmee legt ze verantwoording af over het verloop van de stemming en het tellen van de stemmen. Op basis hier wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.
Lees meer

Verzoek registratie Europese verkiezingen (Y32)

Als Europees burger, woonachtig in Nederland, kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. De eerstvolgende verkiezing van het Europees Parlement is in Nederland op donderdag 23 mei 2019.
Lees meer.