Nieuw plan voor afval: meest gestelde vragen

Laatst gewijzigd op: 25-05-2021

Gemeente Oss heeft een nieuw plan voor de inzameling van huishoudelijk afval. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Klik op één van onderstaande links om naar dat onderwerp te gaan. Dit overzicht vullen we steeds aan.

Over de oude en nieuwe containers

Terug naar boven

Bij de omwisseling heb ik de verkeerde containers gekregen. Wat nu?

Misschien is er iets is misgegaan bij het omwisselen van de containers. Nadat alle containerwisselingen klaar zijn, kunt u hiervan een melding maken op deze pagina.

Let op: vanwege de omwisseling van alle containers kan dit pas vanaf 1 juni.

Kan ik op de nieuwe restafvalcontainer een kantelslot krijgen?

De nieuwe restafvalcontainers hebben geen kantelslot. Iedereen krijgt dus een container zonder kantelslot.
We verwachten dat kantelsloten niet nodig zijn, want iedereen betaalt vanaf 2022 per volle restafvalcontainer en niet per gewicht. Heeft u op dit moment al een kantelslot op uw oude restafvalcontainer en wilt u dit toch ook op uw nieuwe container? Dan kunt u dat aangeven bij het kiezen van uw nieuwe containers. Wilt u toch een kanteslot? Vanaf 1 juni kunt u deze weer aanvragen via deze pagina.

Waarom stoppen we met de PBD containers in Geffen?

We stoppen met de proef met PBD containers, want in containers zit meer vervuiling van het PBD dan in PBD-zakken. Daardoor kan het PBD afval wat in zakken wordt aangeleverd beter verwerkt worden. Daarom starten we na de containerwissels in 2021 ook in Geffen met de PBD-afvalzakken.

Het buitengebied heeft nu een container voor plastic afval, blijft deze container?

Nee, ook het buitengebied heeft straks geen PBD-containers meer. In heel gemeente Oss wordt vanaf de containerwissels het PBD-afval opgehaald in PBD-zakken.

Ik heb een medische container. Kan ik die met de nieuwe containers ook weer krijgen?

Ja. Mensen die nu een medische container hebben, krijgen ook weer een nieuwe. Dat blijft hetzelfde. De oude container wordt wel vervangen, tegelijk met de andere containers.

Wat gaat de gemeente doen met alle kliko's die vervangen worden?

De oude containers worden ingenomen en gerecycled. Hier worden weer nieuwe containers van gemaakt. Nieuwe containers bestaan voor 50% uit gerecycled materiaal, ook de nieuwe containers die gemeente Oss krijgt. Onze oude containers zijn op dit moment zó oud dat we vaak containers aan het omwisselen zijn. Daarom is het beter om ze nu allemaal te vernieuwen.

Kan ik mijn oude kliko houden om volle zakken plastic afval in te bewaren?

De oude containers worden eerst allemaal omgewisseld voor nieuwe containers. Dit is nodig om de omwisselingen goed te registreren. Daarna kunt u voor 10 euro een oude, schoongemaakte kliko ophalen bij de gemeentewerf. U kunt een gebruikte container aanvragen via deze pagina. Vraag uw container aan vóór 30 juni 2021. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Waarom kost een oude container 10 euro?

De oude container kost 10 euro vanwege de gemiste recyclevergoeding en alle handelingen die horen bij het opnieuw beschikbaar maken van de oude containers. Denk daarbij aan dingen zoals containers ophalen, schoonmaken, selecteren kapotte/versleten containers en reparatie van containers (bijvoorbeeld deksel vervangen, wiel vervangen).

Waarom worden de containers eerst ingenomen en moet ik daarna 10 euro betalen voor een oude container?

Om de omwisselingen zo goed mogelijk te regelen moeten we alle oude containers innemen en registreren. Daarmee zorgen we ervoor dat oude containers niet in de wijk gaan zwerven omdat ze niet meer geleegd worden. Door alle containers in te nemen voorkomen we die overlast. Daarom zamelen we alle containers eerst in, registreren ze en repareren ze. Daarna kunnen we de overblijvende containers laten recyclen. Op deze manier houden we overzicht en ontstaat er geen gedoe over wie er nog wel/niet een oude container in bezit hebben.

Kleine of grote containers?

Terug naar boven

Ik heb niet genoeg aan een 140L restafvalcontainer! Waarom kan ik mijn 240L restafvalcontainer niet houden?

We willen graag dat iedereen zijn afval nog beter gaat scheiden. Uit ervaring van andere gemeentes in Nederland, weten we dat een 140L restafvalcontainer genoeg is als iedereen zijn afval goed scheidt. Daarom stoppen we met de 240L restafvalcontainers. Daar staat tegenover dat we 1x per 2 weken PBD gaan ophalen.

Ik heb een groot gezin, doe mijn best om afval te scheiden maar ga het niet redden. Kan ik toch een grotere container krijgen?

Adressen waar 6 of meer personen staan ingeschreven kunnen kiezen een 240 liter container voor restafval. Belangrijk: kiest u voor een grote restafvalcontainer in plaats van een kleine, dan betaalt u wel meer afvalstoffenheffing per jaar.
Verder is de landelijke ervaring dat als een gezin zijn afval goed scheidt, een 140L container groot genoeg is voor normale hoeveelheden restafval.Dit lukt alleen als iedereen zijn afval nog beter gaat scheiden. Het is vooral belangrijk om GFT, PBD (Plastic, Blik, Drinkverpakkingen) en papier goed te scheiden van het restafval.

Ik heb huisdieren. Daardoor is een 140L restafvalcontainer voor mij te klein! Wat nu?

Let vooral bij de verpakkingen van voer goed op: blikvoer kan bij het PBD-afval, net zoals plastic zakken met droogvoer. U hoeft dit dus niet bij het restafval weg te gooien. Daardoor heeft u meer PBD-afval en dat halen we vanaf januari 2021 elke 2 weken op. U kunt het PBD-afval ook altijd 24/7 weggooien in de ondergrondse PBD-containers die o.a. bij de winkelcentra staan.

Ik heb een samengesteld gezin. Er staan officieel vier personen ingeschreven op mijn adres, maar om de week zijn we in totaal met zes personen in huis. Ik heb daardoor niet genoeg aan een 140L restafvalcontainer. Kan ik een 240L restafvalcontainer krijgen?

Nee. U kunt alleen een 240L restafvalcontainer aanvragen als er 6 of meer personen staan ingeschreven op uw adres in de basisregistratie personen (BRP). We maken hierbij geen uitzonderingen.

Afvalstoffenheffing

Terug naar boven

Wat betalen we in 2021 voor de afvalstoffenheffing?

Hoe komt het dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat?

Afval verwerken wordt elk jaar duurder. Vooral voor restafval is dat erg duur. Ook in 2021 stijgen de kosten. Afval is in Oss jarenlang een stuk goedkoper geweest dan in andere gemeenten. In 2021 verandert dat, want de oude tarieven zijn niet meer kostendekkend. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing. Dat is natuurlijk niet leuk, maar het moet helaas wel. We betalen in Oss straks dezelfde tarieven als in andere gemeenten.

Waarom moeten we vanaf januari 2022 apart betalen voor ons restafval?

Uit ervaring weten we dat mensen hun afval beter gaan scheiden, wanneer zij moeten betalen voor hun restafval. Daarom kiezen we voor betalen per leging. Als iedereen zijn afval goed scheidt, dan is dat voor iedereen beter: de inwoners en de gemeente gaan uiteindelijk minder betalen voor afval. Dat komt doordat er minder restafval en meer herbruikbaar afval ontstaat.

Ondergrondse verzamelcontainers

Terug naar boven

Ik woon in een appartement of hoogbouw. Wat verandert er voor mij?

Als u in een appartement of hoogbouw woont, dan heeft u geen restafvalcontainer, maar u maakt gebruik van een ondergrondse container. Dat blijft in de nieuwe afvalaanpak ook zo. In deze ondergrondse container kunt u vanaf 1 april 2021 maximaal 10x per maand afval weggooien. Dat komt neer op ongeveer 2 keer per week. Heeft u het maximale aantal keer de container geopend? Dan moet u wachten op de volgende maand.

Hoe kan ik zien hoe vaak ik nog kan storten deze maand?

U kunt elke maand 10x afval storten. Houd uw pas tegen de paslezer op de ondergrondse container. Op het scherm leest u hoe vaak u de ondergrondse container nog kunt gebruiken deze maand. Opent u de container niet? Dan krijgt u de melding: ‘Retour kaart plaatsen’. Houd uw pas opnieuw tegen de paslezer om te voorkomen dat u een storting kwijtraakt.

Wat moet ik doen als de containerdeur niet opengaat?

Als de deur niet opengaat of u wacht te lang dan krijgt u de melding ‘Retour kaart plaatsen’. Houd uw pas opnieuw tegen de paslezer. Doet u dit niet? Dan bent u een storting kwijt. Dit kan niet worden hersteld.

Kan ik het aantal stortingen voor de ondergrondse container opsparen voor een volgende maand?

Nee, opsparen kan niet. U kunt elke maand 10x afval in de ondergrondse container storten. Als u een maand minder vaak afval stort dan telt dat niet door naar de volgende maand.

Kan ik een GFT-container krijgen als ik een ondergrondse container gebruik?

U kunt een GFT-container aanvragen als u deze container op uw eigen terrein kunt neerzetten. Hier vindt u meer informatie over containers. Heeft u geen plaats voor een eigen container? Dan kunt u geen GFT-container aanvragen. U moet in dat geval het GFT-afval bij het restafval doen.

We willen natuurlijk wel graag dat iedereen straks zijn GFT-afval kan scheiden. Daarom starten we in 2021 een proef voor het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw. Om te leren hoe dit het beste kan, gaan we kijken hoe andere gemeenten dit doen. We weten nog niet wanneer deze proef in 2021 start.

Kan ik mijn GFT-afval en ander afval scheiden als ik een ondergrondse container gebruik?

U kunt GFT-afval alleen scheiden als u een eigen GFT-container heeft. Vanaf 1 april kunt u de ondergrondse container 10x per maand gebruiken. Dat is ongeveer 2 keer per week. Dat zou voor elk huishouden voldoende moeten zijn voor restafval en GFT.

Veel afval kunt u gescheiden inleveren. Plastic, Blik en Drinkpakken(PBD) en papier halen we aan huis op. Andere soorten afval kunt u inleveren in verzamelcontainers in de buurt of op het Duurzaamheidsplein, bijvoorbeeld luiers, textiel en glas. Op deze pagina leest u meer informatie over welke soort afval u waar kunt inleveren. Bekijk de inzamelplekken ook op de plattegrond in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl.

We willen graag dat iedereen in de toekomst zijn GFT-afval gescheiden kan aanbieden.  Daarom starten we in 2021 met een proef voor het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw. Om te leren hoe dit het beste kan, gaan we kijken naar hoe andere gemeenten dit doen. We weten nog niet wanneer deze proef in 2021 begint.

Ik heb veel afval door luiers en incontinentiemateriaal. Wat moet ik daarmee doen?

Bij veel kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen staan speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Op deze pagina staan alle locaties. Bekijk de locaties ook op de plattegrond in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl. U kunt luiers en incontinentiemateriaal ook gratis wegbrengen naar het Duurzaamheidsplein.

Daarnaast onderzoeken we in 2021 of we meer verzamelcontainers in gemeente Oss kunnen plaatsen voor luiers en incontinentiemateriaal, zodat iedereen een container in de buurt heeft staan. Daarover hoort u later meer.

Overige vragen

Terug naar boven

Waarom een nieuwe aanpak huishoudelijk afval?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom gemeente Oss het huishoudelijk afval op een andere manier wil gaan inzamelen:

 1. Afvalverwerking wordt steeds duurder.
  Het verwerken van afval wordt ieder jaar duurder. Vooral restafval is erg duur. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk afval te hebben en het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo kunnen we de kosten voor de gemeente én de inwoners zo laag mogelijk houden. In Oss kunnen we bijvoorbeeld al ongeveer 2 miljoen euro besparen door etensresten niet in de restafvalcontainer te gooien.
 2. Verandering is nodig om de doelstelling te halen.

  Er zijn landelijke doelstellingen bedacht voor afval. Hierin staat hoeveel afval we per inwoner mogen weggooien. Deze doelstelling wordt steeds strenger:

  • Vanaf 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, en 75% van het huishoudelijk afval moet goed gescheiden zijn.
  • Vanaf 2025 zijn de doelstellingen zelfs nóg strenger: maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar, en 85% van het huishoudelijk afval moet gescheiden zijn.

  In Oss halen we deze doelstelling nog lang niet: we zitten nu op 195 kg afval per inwoner per jaar, en 70% van dat afval wordt goed gescheiden. We moeten dus hard aan de slag om de doelstellingen te gaan halen.

  Waarom zo’n strenge doelstelling voor het inzamelen van afval?

  De doelstellingen zijn gesteld omdat grondstoffen steeds schaarser worden in de wereld. In ons huisvuil dat we met z’n allen dagelijks weggooien, zitten veel bruikbare grondstoffen. Daarom moeten we hier zo goed mogelijk mee omgaan. De grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken als we ons afval goed scheiden. Huisvuil dat niet goed gescheiden is, wordt verbrand. Daardoor gaan ook de grondstoffen verloren.
  Het is dus heel belangrijk om onder andere plastic, blik, gft, papier, textiel en restafval goed van elkaar te scheiden.

  Hoe goed scheiden we ons afval in Oss?

  We hebben onderzocht hoe de inhoud van de restafvalcontainer eruit ziet in gemeente Oss. Daardoor hebben we geleerd dat we in Oss de afvalscheiding nog veel kunnen verbeteren. We verwachten dat de nieuwe manier van afvalinzameling hierbij gaat helpen. Op dit moment ziet de inhoud van de gemiddelde restafvalcontainer in Oss er zo uit:

  Mag je volle containers ook af laten halen door een afvalbedrijf? Of als buurt je eigen afval ophaaldienst opzetten?

  Nee, dat mag niet. Dit is wettelijk niet toegestaan. De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Dit kan de gemeente via een eigen inzameldienst doen (zoals in Oss) of via een afvalinzamelbedrijf die hiervoor een vergunning heeft. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval zelf regelen. Hiervoor is de gemeente niet verantwoordelijk.

  Door de nieuwe plannen is er een kans dat mensen hun afval gaan dumpen. Wat gaat gemeente Oss daar aan doen?

  Uit landelijk onderzoek weten we dat er in andere gemeentes geen extra zwerfafval is ontstaan toen de inzameling veranderde. We verwachten dat dit in Oss ook niet gaat gebeuren.
  Om de kans op zwerfafval verder te verkleinen, gaan we ervoor zorgen dat we alle inzamelmiddelen (met name ondergrondse containers) op tijd legen. Daar moeten we nog beter op gaan letten dan we nu al doen, zodat inwoners geen problemen hebben om hun afval in de containers kwijt te kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat we goed communiceren over het nieuwe afvalplan, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en nog beter op de hoogte is welk afval waarin thuis hoort en hoe afval scheiden beter/makkelijker kan. Ook moeten we beter handhaven op ongewenst aanbiedgedrag.

  Ook is het zo dat inwoners van Oss hun afval altijd kunnen brengen naar het Duurzaamheidsplein: grof afval, groen/snoeiafval, papier, karton en textiel.
  Snoeiafval komen we ook gratis ophalen als u het aanmeldt op deze pagina.

  Bruikbare spullen kun je brengen naar het Kringloopbedrijf of zij komen het ophalen na het maken van een afspraak.

  Kijk hier voor meer informatie.

  Hoe gaat de gemeente voorkomen dat andere mensen hun afval in mijn restafvalcontainer gooien?

  Door betalen per lediging gaat u betalen per keer dat uw restafvalcontainer wordt geleegd. U betaalt dus niet per kilo afval. Omdat u betaalt per leging en niet per kilo, betaalt u niet extra voor een zak afval die door iemand anders in uw restafvalcontainer is gegooid. Zet u de restafvalcontainer pas aan de straat als deze vol is? Dan kunnen anderen geen afval in uw container gooien. Met een halfvolle container kunt u misschien beter een inzamelronde overslaan. Dan betaalt u uiteindelijk minder en is er geen kans op afval van anderen in uw container.

  Hoe voorkomen we dat PBD zakken wegwaaien?

  We willen natuurlijk niet dat PBD zakken wegwaaien door de wind. Tip: knoop uw PBD-zakken aan elkaar (maximaal 3). Zo voorkomen we dat de zakken wegwaaien.

  Waarom gebruiken we in Oss geen verzamelring voor PBD-zakken rondom de lantaarnpaal?

  Verzamelringen hebben een paar nadelen. Vanuit andere gemeentes weten we dat inwoners vaak de PBD-zakken al aan deze ring hangen zodra de zak vol is. Hierdoor hangen er de hele week PBD-zakken aan haken in de straat, zelfs als er geen PBD wordt opgehaald op die dag. Ook lokt het uit om tegen de zak te schoppen of om de zak open te krabben/pikken (vogels, katten), daardoor ontstaat zwerfafval. Ook worden de zakken vaak vastgeknoopt aan de verzamelring. Hierdoor duurt het inzamelen langer. Dit is allemaal niet wenselijk en daarom gebruiken we geen verzamelringen in Oss.

  Klik hier om naar de enquête te gaan.