Nieuw plan voor inzamelen afval

Laatst gewijzigd op: 25-09-2020

Gemeente Oss heeft een nieuw plan gemaakt voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit plan is op donderdag 24 september aangenomen door de gemeenteraad. Op deze pagina leest u wat er gaat veranderen. Heeft u daarna nog vragen? Lees dan de meest gestelde vragen.

Nieuw plan voor afval inzamelen

We gaan de afvalinzameling in twee stappen veranderen:

  1. 2021: alle inwoners krijgen nieuwe afvalcontainers
  2. Januari 2022: start betalen per lediging

Hieronder leggen we de stappen verder uit.

2021: alle inwoners krijgen nieuwe afvalcontainers

Vanaf januari of februari 2021 krijgen alle inwoners van gemeente Oss een 140 liter restafvalcontainer. De datum van de omwisseling is nog niet bekend. Grote gezinnen (6 of meer personen die op hetzelfde adres wonen) kunnen kiezen voor een grote restafvalcontainer van 240 liter.

Ook gaan we vanaf januari 2021 de PBD-zakken vaker ophalen. De inzamelservice ziet er vanaf dan zo uit:

  • Restafval wordt 1x in de drie weken opgehaald
  • PBD wordt 1x in de twee weken opgehaald
  • GFT wordt 1x in de twee weken opgehaald, ook in de wintermaanden
  • Papier wordt 1x per maand opgehaald

Nieuw Containermanagementsysteem

Ook krijgen we een nieuw containermanagementsysteem. Dit systeem geeft de gemeente inzicht in de resultaten van de nieuwe manier van inzamelen. Deze resultaten willen we per kwartaal terugkoppelen aan de inwoners

Januari 2022: start betalen per lediging

Vanaf januari 2022 starten we met betalen per lediging. Hiermee registreert gemeente Oss per huishouden hoe vaak er restafval wordt aangeboden. U betaalt per keer dat u de restafvalcontainer laat legen.

Met betalen per lediging bestaat de afvalstoffenheffing uit twee onderdelen:

  • elke inwoner betaalt een vast tarief per jaar voor afvalstoffenheffing
  • Daarnaast betaalt elke inwoner een bedrag per keer dat de grijze container wordt geleegd

Omdat het geld kost om restafval aan te bieden, is het voor iedereen nog belangrijker om afval goed te scheiden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak u de grijze container aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u betaalt. Door uw afval goed te scheiden, bespaart u geld.

Oude container houden voor opslag van PBD-zakken

Vanaf begin 2021 worden alle restafval- en GFT-containers vervangen in gemeente Oss. In Geffen mogen mensen de PBD containers houden om de PBD zakken in op te slaan. Deze containers kunnen niet meer aan de straat gezet worden, ze worden niet geleegd.

Voor andere inwoners in Oss onderzoeken we of zij tegen een vergoeding een oude restafvalcontainer kunnen houden voor het opslaan van PBD-zakken. Deze containers legen we niet, ze zijn alleen bedoelt voor het opslaan van PBD-zakken. Dit is alleen mogelijk voor inwoners die de container op eigen terrein kwijt kunnen. De komende tijd onderzoeken we hoe dit er verder uit gaat zien. In de programmabegroting in november 2020 vertellen we hier meer over.

2022: proef tweewekelijks inzamelen restafval

In 2022 starten we bij één inzamelroute met een proef voor het tweewekelijks inzamelen van restafval. We verwachten dat inwoners hierdoor makkelijker een inzamelronde over kunnen slaan met het betalen per lediging. Daardoor kunnen inwoners geld besparen, want afval scheiden loont. Meer details over de proef zijn nog niet bekend. In de programmabegroting van 2022 komen we hier verder op terug.

Hoogbouw

Als u in hoogbouw woont, dan heeft u geen container, maar gebruikt u een
ondergrondse container. Dat blijft in de nieuwe afvalaanpak ook zo. Vanaf januari 2021 mag u de container maximaal twee keer per week gebruiken (tien keer per maand). Vanaf januari 2022 betaalt u daarnaast ook per inworp een vast bedrag.
Heeft u een tuin? Dan kunt u ook gebruik maken van een GFT container, als u deze op eigen terrein kwijt kunt.

We willen graag dat iedereen zijn GFT-afval gescheiden kan aanbieden. Daarom starten we in 2021 met een proef voor het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw. Om te leren hoe dit het beste kan, gaan we kijken naar hoe andere gemeenten dit doen. We weten nog niet op welke datum deze proef start en bij welke hoogbouwlocaties we deze proef gaan uitvoeren.

Waarom een nieuwe aanpak huishoudelijk afval?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom gemeente Oss het huishoudelijk afval op een andere manier wil gaan inzamelen:

1. Afvalverwerking wordt steeds duurder

Het verwerken van afval wordt ieder jaar duurder. Vooral restafval is erg duur. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk afval te hebben en het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo kunnen we de kosten voor de gemeente én de inwoners zo laag mogelijk houden. In Oss kunnen we bijvoorbeeld al ongeveer 2 miljoen euro besparen door etensresten niet in de restafvalcontainer te gooien.

2. Verandering is nodig om de doelstelling te halen

Er zijn landelijke doelstellingen bedacht voor afval. Hierin staat hoeveel afval we per inwoner mogen weggooien. Deze doelstelling wordt steeds strenger:
• Vanaf 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, en 75% van het huishoudelijk afval moet goed gescheiden zijn.
• Vanaf 2025 zijn de doelstellingen zelfs nóg strenger: maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar, en 85% van het huishoudelijk afval moet gescheiden zijn.

In Oss halen we deze doelstelling nog lang niet: we zitten nu op 195 kg afval per inwoner per jaar, en 70% van dat afval wordt goed gescheiden. We moeten dus hard aan de slag om de doelstellingen te gaan halen.

Waarom zo’n strenge doelstelling voor het inzamelen van afval?

De doelstellingen zijn gesteld omdat grondstoffen steeds schaarser worden in de wereld. In ons huisvuil dat we met z’n allen dagelijks weggooien, zitten veel bruikbare grondstoffen. Daarom moeten we hier zo goed mogelijk mee omgaan. De grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken als we ons afval goed scheiden. Huisvuil dat niet goed gescheiden is, wordt verbrand. Daardoor gaan ook de grondstoffen verloren.
Het is dus heel belangrijk om onder andere plastic, blik, gft, papier, textiel en restafval goed van elkaar te scheiden.

Hoe goed scheiden we ons afval in Oss?

We hebben onderzocht hoe de inhoud van de restafvalcontainer eruit ziet in gemeente Oss. Daardoor hebben we geleerd dat we in Oss de afvalscheiding nog veel kunnen verbeteren. We verwachten dat de nieuwe manier van afvalinzameling hierbij gaat helpen. Op dit moment ziet de inhoud van de gemiddelde restafvalcontainer in Oss er zo uit:

Afbeelding van samenstelling fijn restafval in gewichtsprocenten: 34% etensresten, 9% tuinafval, 8% papier, 12% PBD, 26% overig herbruikbaar, 11% echt restafval

Klik hier om naar de enquête te gaan.