Nieuw plan voor inzamelen afval

Gemeente Oss heeft een nieuw plan voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het college van burgemeester & wethouders heeft dit plan op dinsdag 4 februari besproken.
Op 12 maart gaat de opiniecommissie dit plan bekijken. Hierna gaat het plan naar de gemeenteraad.
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of dit plan wordt aangenomen.

Op deze pagina leest u wat we willen veranderen. Heeft u daarna nog vragen? Lees dan onze meest gestelde vragen.

Waarom een nieuwe aanpak huishoudelijk afval?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom gemeente Oss het huishoudelijk afval op een andere manier wil gaan inzamelen:

1. Afvalverwerking wordt steeds duurder

Het verwerken van afval wordt ieder jaar duurder. Vooral restafval is erg duur. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk afval te hebben en het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo kunnen we de kosten voor de gemeente én de inwoners zo laag mogelijk houden. In Oss kunnen we bijvoorbeeld al ongeveer 2 miljoen euro besparen door etensresten niet in de restafvalcontainer te gooien.

2. Verandering is nodig om de doelstelling te halen

Er zijn landelijke doelstellingen bedacht voor afval. Hierin staat hoeveel afval we per inwoner mogen weggooien. Deze doelstelling wordt steeds strenger:
• Vanaf 2020 maximaal 100 kg afval per inwoner per jaar, en 75% van dat afval moet goed gescheiden zijn.
• Vanaf 2025 zijn de doelstellingen zelfs nóg strenger: maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar, en daarvan moet 85% goed gescheiden zijn.

In Oss halen we deze doelstelling nog lang niet: we zitten nu op 195 kg afval per inwoner per jaar, en 70% van dat afval wordt goed gescheiden. We moeten dus hard aan de slag om de doelstellingen te gaan halen.

Waarom zo’n strenge doelstelling voor het inzamelen van afval?

De doelstellingen zijn gesteld omdat grondstoffen steeds schaarser worden in de wereld. In ons huisvuil dat we met z’n allen dagelijks weggooien, zitten veel bruikbare grondstoffen. Daarom moeten we hier zo goed mogelijk mee omgaan. De grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken als we ons afval goed scheiden. Huisvuil dat niet goed gescheiden is, wordt verbrand. Daardoor gaan ook de grondstoffen verloren.
Het is dus heel belangrijk om onder andere plastic, gft, papier en restafval goed van elkaar te scheiden.

Hoe goed scheiden we ons afval in Oss?

We hebben onderzocht hoe de inhoud van de restafvalcontainer eruit ziet in gemeente Oss. Daardoor hebben we geleerd dat we in Oss de afvalscheiding nog veel kunnen verbeteren. We verwachten dat de nieuwe manier van afvalinzameling hierbij gaat helpen. Op dit moment ziet de inhoud van de gemiddelde restafvalcontainer in Oss er zo uit:

Afbeelding van samenstelling fijn restafval in gewichtsprocenten: 34% etensresten, 9% tuinafval, 8% papier, 12% PBD, 26% overig herbruikbaar, 11% echt restafval

Hoe gaat het nu verder?

Als de gemeenteraad het besluit voor een nieuw afvalplan heeft genomen dan informeren wij u hierover via onze website, de afval-app, Oss Actueel, social media en andere communicatiemiddelen.

Hoe ziet de nieuwe manier van afval inzamelen eruit?

We beginnen met een wenperiode vanaf juni 2020
• Restafval wordt 1x in de vier weken opgehaald
• PDB wordt 1x in de twee weken opgehaald
• GFT wordt 1x in de twee weken opgehaald
• Papier 1x per maand

U kunt dan nog de huidige containers voor restafval van 240 en 140 liter gebruiken. Papier wordt nog in dozen opgehaald. Op deze manier kan iedereen eerst wennen aan de nieuwe inzamelfrequenties.

Afbeelding van hoe de nieuwe manier van afval inzamelen eruit ziet

Start nieuwe manier van afval inzamelen

Nadat iedereen een halfjaar heeft kunnen wennen, starten we met de rest van het plan. Dit gaat in op 1 januari 2021.

Vanaf dan krijgt iedereen een 140 liter restafvalcontainer en een papiercontainer. Voor deze papiercontainer en de gft-container kan elke inwoner kiezen tussen een 140 en 240 liter container. Gebruikt u een ondergrondse container voor uw afval? Deze mag u vanaf nu maximaal twee per week gebruiken.
De inzamelfrequenties, waaraan iedereen inmiddels gewend is, zijn dan nog steeds:
• Restafval wordt 1x in de vier weken opgehaald
• PDB wordt 1x in de twee weken opgehaald
• GFT wordt 1x in de twee weken opgehaald
• Papier 1x per maand

Afbeelding van hoe de nieuwe manier van inzamelen eruit ziet

Nieuw Containermanagementsysteem

Ook krijgen we een nieuw containermanagementsysteem. Dit systeem geeft de gemeente inzicht in de resultaten van de nieuwe manier van inzamelen. Deze resultaten willen we per kwartaal terugkoppelen aan de inwoners