Duurzaamheid

Samen werken aan duurzaamheid

Er lopen al veel goede ontwikkelingen en initiatieven. En er zijn veel partijen actief. Deze site is bedoeld om te laten zien wat er in Oss speelt op het gebied van duurzaamheid. Ter informatie en ter inspiratie. Hebt u suggesties voor activiteiten of aanvullingen voor deze site ? Laat het ons dan weten via duurzaam@oss.nl

Energietransitie

Op het gebied van de energieopgave gebeurt er veel in Oss. Inwoners, bedrijven en instanties werken samen voor een energie neutraal Oss in 2050. De omschakeling van fossiele brandstoffen zoals benzine, olie en aardgas naar duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie noemen we de energietransitie.
Lees meer over onze energietransitie

Duurzame polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch

Gemeente Oss, ’s-Hertogenbosch én de provincie Noord-Brabant willen duurzame energie opwekken in de polder tussen Geffen, Lith, en Rosmalen. Lees meer over de duurzame polder.

Windpark Elzenburg - De Geer

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van een windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer in Oss.
Lees meer over Windpark Elzenburg - De Geer

Kleine windturbines

Op het dak van het gemeentehuis zijn bij wijze van proef twee kleine windturbines geplaatst. Op dit moment zijn er nog veel twijfels over de opbrengst en terugverdientijd van kleine windturbines. Daarom gaat de gemeente Oss het komende jaar onderzoeken hoeveel elektriciteit deze kleine windturbines daadwerkelijk produceren.
Lees meer over kleine windturbines