Duurzaamheid

Een duurzame toekomst maken we samen

Duurzaamheid = " de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen" aldus VN-commissie Brundtland.

Grote veranderingen op het gebied van onder andere de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en handelen. Van iedereen : bedrijven, particulieren en overheden. Ook Oss moet snel veel duurzamer worden. Omdat de internationale, de landelijke en provinciale overheid dat van ons verlangen. Omdat we de ambitie hebben om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te gaan behoren. Maar vooral omdat we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn.

Johan van der Schoot, wethouder duurzaamheid Johan van der Schoot, wethouder duurzaamheid

Hoe gaan we dat doen?

Wethouder Johan van der Schoot: ‘Duurzaam leven, wonen en werken willen we onze inwoners bieden. Met evenwicht tussen mens, natuur en economie. Voor nu en voor straks. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ieder van ons kan daaraan bijdragen. Met grote en kleine acties. U kunt bijvoorbeeld bewust inkopen, zorgvuldig omgaan met afval en producten die u niet meer gebruikt, anders omgaan met energie mensen helpen die het moeilijk hebben. Hieronder staan enkele voorbeelden waar de gemeente Oss mee bezig is. Maar er is nog veel meer waar we mee bezig zijn en wat we willen doen.
Duurzaamheid vraagt om ver vooruit te kijken. Maar ook om nu al te handelen. Daarom stellen we doelen voor 2018. Daarbij gaat het om gezamenlijke acties waarbij we zoveel mogelijk partijen in beweging krijgen. We spreken niet alleen met elkaar over de doelen en resultaten maar handelen er ook naar en spreken elkaar er op aan.’

Vraag en Antwoord

Op het gebied van Duurzaamheid gebeurt er veel in Oss. Inwoners, bedrijven en instanties werken samen voor een energie neutraal Oss in 2050. De omschakeling van fossiele brandstoffen zoals benzine, olie en aardgas naar duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie noemen we de energietransitie. We kunnen ons voorstellen dat u vragen over heeft over de energietransitie, windenergie, zonne-energie, Duurzame Polder en Regionale Energie Strategie. We hebben vragen en antwoorden hierover voor u op een rij gezet.

Samen werken aan duurzaamheid

Er lopen al veel goede ontwikkelingen en initiatieven. En er zijn veel partijen actief. Deze site is bedoeld om te laten zien wat er in Oss speelt op het gebied van duurzaamheid. Ter informatie en ter inspiratie. Hebt u suggesties voor activiteiten of aanvullingen voor deze site ? Laat het ons dan weten via duurzaam@oss.nl

Energietransitie

Op het gebied van de energieopgave gebeurt er veel in Oss. Inwoners, bedrijven en instanties werken samen voor een energie neutraal Oss in 2050. De omschakeling van fossiele brandstoffen zoals benzine, olie en aardgas naar duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie noemen we de energietransitie.
Lees meer over onze energietransitie

Verkenning duurzame polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch

Gemeente Oss, ’s-Hertogenbosch én de provincie Noord-Brabant willen duurzame energie opwekken in de polder tussen Geffen, Lith, en Rosmalen. Lees meer over verkenning duurzame polder

Windpark Elzenburg - De Geer

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van een windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer in Oss.
Lees meer over Windpark Elzenburg - De Geer

Subsidie energiebesparing

Ontdek in twee stappen of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl

Duurzaamheidslening woning

Als woningeigenaar kunt u goedkoop geld lenen bij de gemeente om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit is de Duurzaamheidslening.
Lees meer op www.oss.nl/duurzaamheidslening

Geldlening energiezuinige sportaccommodaties

De gemeente Oss wil sportverenigingen stimuleren om hun accommodaties energiezuiniger en duurzaam te maken. Lees meer over de geldlening energiezuinige sportaccommodaties

Weg van de Toekomst

De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant maakten van de N329, een Weg van de Toekomst. Naast een verdubbeling van het aantal rijstroken zijn er nu duurzame en innovatieve maatregelen in, op of langs de weg.
Lees meer over de Weg van de Toekomst

Kleine windturbines

Op het dak van het gemeentehuis zijn bij wijze van proef twee kleine windturbines geplaatst. Op dit moment zijn er nog veel twijfels over de opbrengst en terugverdientijd van kleine windturbines. Daarom gaat de gemeente Oss het komende jaar onderzoeken hoeveel elektriciteit deze kleine windturbines daadwerkelijk produceren.
Lees meer over kleine windturbines