Dit doen we al in Oss

In Oss werken we op het gebied van duurzame energie samen met onze lokale partners. Het gaat onder anderen om de Osse Industriële Kring, BrabantWonen, ZLTO en de Energiecoöperatie Oss. Zij vertegenwoordigen bedrijven, agrariërs, huurders en woningeigenaren. Ook andere partijen zijn al druk bezig.

Hieronder een overzicht van wat we nog meer doen in Oss.

Woningeigenaren

Energiezuinig wonen betekent een hoger wooncomfort, lagere energielasten en een hogere verkoopwaarde van de woning. Een overzicht van de lopende projecten in Oss:

Bedrijven

Binnen de Kracht van Oss en met ondernemersverenigingen werken we aan de economie van morgen. Daarin staan circulaire ketens en duurzaam grondstofgebruik centraal. Ook een duurzame energievoorziening past daar in. Dit is wat er al gebeurt bij bedrijven.

  • Via de Wet milieubeheer kunnen maatregelen voor energiebesparing verplicht worden gesteld
  • Steeds meer bedrijven stappen over op duurzame LED-verlichting en ontwikkelen plannen voor zonnepanelen op hun bedrijfspanden

Agrariërs

ZLTO is medeondertekenaar van het Brabants Energieakkoord. De doelstelling is een energie-neutrale landbouw in 2050. Door het gebruik van zonnepanelen, biomassa en houtketels moet 2% aan energie per jaar worden bespaard. Een overzicht van de lopende projecten:

  • Steeds meer agrariërs maken gebruik van zonne-energie, vooral via daken van stallen
  • Voorbeelden van zonnedaken zijn al te vinden aan de Beemdenweg in Herpen en de Hoogoordstraat in Macharen

BrabantWonen

BrabantWonen is bezig om haar woningbestand naar maximaal energielabel C te brengen. Daar houdt het niet op voor de woningvereniging. Hier kort de ambities:

  • In 2025 heeft BrabantWonen voor 60% van haar woningen het energielabel B
  • Tot 2018 reduceert de woningvereniging haar CO2 uitstoot met 2% per jaar
  • Richting 2030 loopt deze CO2 reductie op naar 3% per jaar
  • Ook heeft BrabantWonen de Brabantse deal Nul-op-de-meter ondertekend, wat leidt tot energie-neutrale woningen in 2050

Gemeente Oss

Als gemeentelijke organisatie hebben we een voorbeeldfunctie in Oss. Dat zien we breder dan alleen duurzame energie. Zo kopen we ook onze materialen duurzaam en steeds vaker circulair in. Op het gebied van duurzame energie doen we het volgende:

Klik hier om naar de enquête te gaan.