Ons doel

In de gemeente Oss verbruiken we voor wonen, werken en lokaal verkeer samen 7,6 Petajoule per jaar (2014) aan energie. Dat is te vergelijken met 21 km2 aan zonnepanelen of 320 windmolens van 3 Megawatt . We praten dus over een grote hoeveelheid energie! In 2050 willen we onze energie alleen nog duurzaam opwekken. Daarvoor willen we dan wel 50% van de energie die we nu gebruiken besparen. Hier in het kort onze opdracht:

50% besparen

Een flinke opdracht maar het kan! Uit berekeningen van onderzoeksinstituut CE Delft (2017) blijkt dat in Oss 50% aan energie bespaard kan worden. Voor wat we besparen hoeven we geen windmolens of zonnevelden aan te leggen. De zonnepanelen op daken rekenen we als besparing van energie, omdat de opgewekte energie gebruikt wordt voor het gebouw waarop de panelen liggen. Om tot 50% energie te besparen zijn veel investeringen en arbeid nodig. We willen dit in 2050 bereiken.

50% duurzaam opwekken

Energie duurzaam opwekken kan op verschillende manieren. Energie kun je uit wind, zon, waterwarmte, aardwarmte en biomassa halen. Wind en zon leveren naar verhouding het meest efficiënt elektrische energie. Daarom maken we daar nu in Oss plannen voor. Het lukt nu nog niet alle energie die nodig is in Oss zelf op te wekken. Daarom wordt duurzame energie van elders in Nederland en uit Europa ‘geïmporteerd’.

Het gaat om warmte en elektriciteit

Energie gebruiken we voor warmte en voor elektriciteit, ook wel ‘gas en licht’. Bijna ieder huis in Nederland heeft een gasmeter en een elektriciteitsmeter in de meterkast. Gas gebruiken we vooral voor verwarming (via de C.V.-ketel) en om op te koken. Elektriciteit gebruiken we voor licht en apparatuur als televisies, ovens, magnetrons en wasmachines. Voor ons doel is dit van groot belang.
Duurzame elektriciteit wekken we op via zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales. Duurzame warmte komt uit biomassa, warmte-koude opslag (WKO) en steeds vaker uit aardwarmte (energie uit aardlagen). Duurzame warmte is moeilijker en duurder om op te wekken en te transporteren dan duurzame elektriciteit. Wel kunnen steeds meer warmtefuncties van woningen en bedrijven worden ingevuld met elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan koken via inductie of aan elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens.

Programma Energiebesparing en Visie op grootschalige duurzame energie

Het besparen van energie voor Wonen, Werken en Verkeer gebeurt op verschillende manieren. Woningeigenaren en woningbouwverenigingen informatie geven om energie in hun woningen te besparen, o.a. door BrabantWoontSlim. Bedrijven bezoeken om energiemaatregelen te bespreken. Dat is verplicht sinds 1992, sinds 1 juli 2019 noemen we dat Informatieplicht energiebesparing. Om duurzame energie in Oss op te wekken, hebben we een ruimtelijke visie (2017) opgesteld. Deze visie werken we nu verder uit in plannen van initiatiefnemers, ruimtelijke planprocedures en uiteindelijk vergunning voor het uitvoeren. Zowel voor energie besparen als energie opwekken is informatie geven en inbreng van inwoners en bedrijven opnemen in voorstellen voor besluiten door de gemeenteraad nodig. Dat organiseert gemeente Oss zo goed als mogelijk.

Werken aan duurzame energie: het resultaat

In de Klimaatmonitor van RWS ziet u de informatie over de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de opwekking van hernieuwde energie. Een opvallend goed resultaat voor gemeente Oss: 100% van de openbare verlichting in Oss is van LED-lampen. Daarmee staat gemeente Oss ver boven het landelijk gemiddelde.

Klik hier om naar de enquête te gaan.