Nieuwbouw sociale huurwoningen

Gemeente en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland gaan de bouw van sociale huurwoningen sneller uitvoeren dan zij eerst van plan waren. Zo vergroten zij de kansen van woningzoekenden in de sociale huursector. De reden om sneller te bouwen is dat de vraag naar betaalbare huurwoningen de laatste jaren is toegenomen. Dat komt omdat:

  • ouderen langer thuis blijven wonen
  • GGZ-cliënten minder vaak in een instelling wonen
  • in elke gemeente vluchtelingen met een verblijfsvergunning komen wonen
  • het inkomen van (jonge) Nederlanders de laatste jaren minder snel stijgt.

Van 2016 tot en met 2018 werken we aan de bouw van zo’n 240 sociale huurwoningen. Deze nieuwe woningen zijn vooral geschikt voor één- en tweepersoons huishoudens of kleine gezinnen. De hoogte van de huur blijft beneden de sociale huurgrens. Dat maakt huurtoeslag mogelijk. De locaties voor deze woningen zijn allemaal in de stad Oss: Berghemseweg (45 Square en Vissershof), Jeneverbes (locatie Schaepskooi), hoek Kapelsingel/Singel 40-45, Horzak en Euterpelaan (Sibeliuspark).

45 Square

Deze woningen zijn begin 2017 opgeleverd en verhuurd. Kijk voor meer informatie op de website van BrabantWonen.

Vissershof

Voor de Vissershof (naast de Visserskerk; Berghemseweg) is de ontwikkelcombinatie Wagemakers/van der Ven begonnen met de bouw. De 54 appartementen zijn naar verwachting eind 2017 klaar.

Kapelsingel

Aan de Kapelsingel is een bouwplan in ontwikkeling voor 42 sociale huurappartementen. In september 2016 is het bouwplan gepresenteerd aan de buurt. In het voorjaar van 2017 neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het plan.
Kijk voor meer informatie op www.brabantwonen.nl/kapelsingel

Jeneverbes

De locatie van het voormalige kinderdagverblijf De Schaepskooi is geschikt voor woningbouw. Een plan voor de bouw van 12 kleine huurwoningen (2016) bleek niet te passen op deze plek. De gemeente Oss bekijkt nu andere mogelijkheden.

Horzak

Voor de bouw van appartementen in Horzak vraagt BrabantWonen in het voorjaar van 2017 een omgevingsvergunning aan. Het bouwplan past in het bestemmingsplan. Lees meer over dit bouwplan in de Nieuwsbrief Horzak van oktober 2016.

Sibeliuspark

Er is een plan om appartementen te bouwen aan de Euterpelaan (bij ROC De Leijgraaf). Het bouwplan past in het bestemmingsplan. In de loop van 2017 krijgen omwonenden informatie over het plan.