Bouwplannen en andere ruimtelijke plannen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen van gemeente Oss zijn overgezet naar één omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem.
In de omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De gemeente werkt momenteel aan één omgevingsvisie voor het hele grondgebied.

Omgevingsplan

In een omgevingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een omgevingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het omgevingsplan past.

Overzicht en stand van zaken lopende ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd op basis van de Wet ruimtelijke ordening, handelen we af op basis van de Wet ruimtelijke ordening.
Plannen die na 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd, handelen we af op basis van de Omgevingwet. De Wet ruimtelijke ordening is de voorganger van de Omgevingswet die op op 1 januari 2024 in werking is getreden.

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de actuele publicaties van ruimtelijke plannen. Deze publicaties zijn alleen te zien gedurende de periode dat een bestemmingsplan ter inzage moet liggen. Meestal is dat zes weken.

Hieronder treft u de verwijzing aan naar de lopende bestemmingsplanprocedures:

Hebt u bouwplannen?

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen? Of wilt u uw (agrarische) bedrijf uitbreiden? Dan moet de gemeente hiervoor misschien het omgevingsplan aanpassen. Hier leest u wat u moet doen als u bouwplannen heeft, en wat u eventueel moet doen om uw plannen mogelijk te maken.