Ruimtelijke plannen

Met ‘ruimtelijke plannen’ bedoelen we meestal bestemmingsplannen. Maar ook structuurvisies en voorbereidingsbesluiten zijn ruimtelijke plannen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplannen

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar u mag bouwen en waar u terreinen en gebouwen voor mag gebruiken. Als u ergens (bouw-)plannen voor heeft, is het verstandig om na te gaan wat het bestemmingsplan toestaat. Het kan ook belangrijk zijn om uw mening te geven over een nieuw bestemmingsplan. De Wet ruimtelijke ordening regelt hoe en wanneer men op nieuwe bestemmingsplan kan reageren.

De procedure voor een nieuw bestemmingsplan is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening.

Geldende bestemmingsplannen inzien

De gemeente maakt sinds 1 januari 2010 bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen volledig digitaal. Alle digitale bestemmingsplannen staan op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Op die website staan verder alle ruimtelijke plannen van het rijk, provincies en gemeenten in Nederland. Op die website staan ook zoveel mogelijk de geldende niet-digitale bestemmingsplannen in de vorm van pdf-bestanden.

Alle geldende bestemmingsplannen zijn op papier in te zien bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Wij werken uitsluitend op afspraak. bel met 14 0412.

Wettelijke bekendmaking van ruimtelijke plannen

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de actuele publicaties van ruimtelijke plannen. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt wanneer en hoe de gemeente nieuwe ruimtelijke plannen bekend moet maken.

Deze publicaties zijn alleen te zien gedurende de periode dat een bestemmingsplan ter inzage moet liggen. Meestal is dat zes weken. Als u buiten de termijn van die zes weken iets wilt weten over een plan, kunt u naar het overzicht van nieuwe ruimtelijke plannen gaan. Of neem contact op met de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Telefoon 14 0412

Overzicht en stand van zaken nieuwe ruimtelijke plannen

Dit overzicht geeft aan met welke nieuwe ruimtelijke plannen de gemeente bezig is en geeft de nodige informatie over die plannen. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen:

Wat wordt er in per plan onder andere aangegeven?

  • Wat wil de gemeente met het plan bereiken?
  • Wat is de laatste stand van zaken?
  • Wat is er eerder gebeurd?
  • Of en wanneer u kunt reageren?
  • Hoe kunt u het plan inzien?

Hebt u bouwplannen? Of wilt u uw perceel anders gaan gebruiken?

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen? Of wilt u uw (agrarische) bedrijf uitbreiden? Dan moet de gemeente hiervoor misschien het bestemmingsplan aanpassen. Hier leest u wat u moet doen als u bouwplannen heeft, en wat u eventueel moet doen om uw plannen mogelijk te maken.