Hebt u bouwplannen? Of wilt u uw perceel anders gaan gebruiken?

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen? Of wilt u uw (agrarische) bedrijf uitbreiden? Dan moet de gemeente hiervoor misschien het bestemmingsplan aanpassen. Hieronder leest u hoe u hier achter komt, en wat u eventueel moet doen om uw plannen mogelijk te maken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Wat zijn uw plannen?

Om te beginnen moet u goed weten wat u wilt. Als u dat nog niet precies weet, kunt u eens gaan praten met mensen met vergelijkbare plannen. Voor het buitengebied kunt u ook contact opnemen met de streekmanager of de Stichting Maasmeanders. Zij begeleiden mensen die een idee of plan hebben. Ook kunnen zij adviseren of het al nuttig is om een adviesbureau in de arm te nemen voor het opstellen van de benodigde stukken.

Weet u wel wat u wilt? Stuur dan een brief naar de gemeente, waarin u uw plannen uitlegt. We noemen dit een conceptaanvraag. Hiermee vraagt u of de gemeente wil meewerken aan uw plannen. In uw conceptaanvraag beschrijft u de oude en de nieuwe situatie. Stuur ook een plattegrond, schets, tekening van uw plan of iets dergelijks mee.
Soms is het goed als u een deskundig adviesbureau vraagt om uw conceptaanvraag op te stellen. Zo’n bureau weet waarmee u rekening moet houden en kan u adviseren. Zo is de kans groter dat u een positief antwoord van de gemeente krijgt.

U stuurt uw conceptaanvraag naar:
Gemeente Oss
Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving
Postbus 5
5340 BA OSS

Wat doet de gemeente met uw conceptaanvraag?

Nadat u uw conceptaanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin legt de gemeente uit of uw plannen passen in het bestemmingsplan. Als dit zo is, kunt u met de gemeente overleggen wat u verder moet doen.
Maar passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Dan kijkt de gemeente of zij het bestemmingsplan voor uw plannen wil aanpassen. Dit is afhankelijk van wat u precies wilt en van bijvoorbeeld het gemeentelijke beleid. In dat geval moet u betalen voor de behandeling van uw conceptaanvraag. Voor een eenvoudige conceptaanvraag betaalt u € 500,-. Voor een meer ingewikkelde conceptaanvraag € 1.000. U moet dit bedrag vooraf betalen, dus voordat wij uw aanvraag behandelen.

Wil de gemeente het bestemmingsplan aanpassen? Dan maken wij met u afspraken over de verdere gang van zaken, zoals:
• wanneer past de gemeente het bestemmingsplan aan?
• wat doet de gemeente, en wat moet u doen? U moet in ieder geval een adviesbureau een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen. Een ruimtelijke onderbouwing beschrijft of uw plan aanvaardbaar is. Ook bevat zo’n onderbouwing eventuele milieuonderzoeken. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

U betaalt ook de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de uren die de gemeente eraan moet besteden. Bestemmingsplannen kosten meestal tussen de € 10.000 en € 20.000.

Indienen

U kunt uw aanvraag per mail indienen bij de gemeente Oss, Balie BML.

Klik hier om naar de enquête te gaan.