Oss Innoveert - Welzijn en Zorg

Oss Innoveert zoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren. Initiatieven die het (samen)leven in gemeente Oss prettiger en leuker maakt. Stuur je plan in bij Oss Innoveert en maak kans op ondersteuning en een startinvestering om jouw idee uit te voeren!

Wat voor plannen zoekt Oss Innoveert?

Oss Innoveert zoekt idee├źn en plannen voor vernieuwing in het welzijn van en de zorg voor inwoners van gemeente Oss. Bijvoorbeeld:

 • ontmoeten en activiteiten voor (kwetsbare) inwoners in wijken, buurten en dorpen waarmee eenzaamheid voorkomen kan worden;
 • langer veilig thuis wonen;
 • ondersteuning van mensen, die voor anderen zorgen;
 • beter gebruik van voorziening in de wijken, buurten en dorpen van Oss;
 • ondersteuning van gezinnen met veel problemen;
 • activiteiten voor kinderen en jongeren.

Is een nieuw plan ergens anders bedacht, maar nog niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd? Ook die plannen zijn welkom. Dankzij de startinvestering van de gemeente Oss zijn sinds mei 2016 al veel mooie plannen gestart. Dit waren initiatieven van inwoners en van professionals. Bekijk het overzicht van initiatieven die al gestart zijn.

Wie kan een plan indienen?

Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je goed in bent! Iedere inwoner van gemeente Oss, zoals vrijwilligers van wijk- en dorpsraden, buurtverenigingen, buurtgenoten, kinderen van basisscholen, met een goed idee voor de zorg voor elkaar, kan een plan indienen. Deze initiatieven mogen ondersteund worden of in samenwerking met professionals, ondernemers, studenten uitgevoerd worden. Als het initiatief en de regie maar bij u als inwoners ligt en niet bij een professionele organisatie.

Hoe dien je een plan in?

Je kunt een plan indienen via het formulier 'Oss innoveert - welzijn en zorg'. Lukt het niet om het formulier in te vullen? Of heb je andere vragen? Bel dan naar 14 0412 en vraag naar Leontien van Hassel of Angela Berende.

We bekijken of een plan past binnen het fonds van Oss Innoveert: welzijn en zorg. Als dit zo is, dan nodigen we je uit om je plan toe te lichten tijdens een inspiratiebijeenkomst. Daar kun je ook vragen stellen aan de andere aanwezigen en geven zij je feedback. Dat helpt je verder om je plan waar te maken.

De eerstvolgende inspiratiebijeenkomst staat gepland op 31 oktober 2018 van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss.

Tot wanneer kun je een plan indienen?

Je kunt het hele jaar een plan indienen. Wil je jouw plan toelichten op 31 oktober? Dien het dan in voor 1 september 2018. Wees er snel bij! Want voor het innovatiefonds geldt: op = op.

Waar moet een plan aan voldoen?

Als je een plan hebt en dit bij Oss Innoveert indient, dan moet dit aan verschillende voorwaarden voldoen.

 • Jouw plan verbetert het leven van (kwetsbare) Ossenaren.
 • Jouw plan is voor een grote groep mensen, die behoefte aan ondersteuning of zorg hebben.
 • Jouw plan is innovatief: het vernieuwt de zorg voor elkaar, de sociale contacten en de leefbaarheid in wijk en buurt.
 • Jouw plan is geen eenmalige activiteit. Dit betekent een duurzame of langdurige samenwerking en inzet van mensen en geld.
 • Jouw plan kan rekenen op veel steun en heeft daarom een groot draagvlak.

Twijfel je of jouw plan past binnen Oss Innoveert? Bekijk het overzicht van initiatieven die al gestart zijn. Of neem contact op met Leontien van Hassel of Angela Berende.

Wat zijn de voorwaarden?

Als we besluiten dat jouw plan in aanmerking komt voor een startinvestering dan gelden de volgende voorwaarden.

 • Je deelt resultaten, kennis en ervaringen tijdens inspiratiebijeenkomsten van Oss Innoveert of anders overeengekomen.
 • Feedback van de ‘gebruikers’ van jouw plan is bepalend voor het eindresultaat.
 • Je legt na één jaar een financiële en inhoudelijke eindverantwoording af.

Heb je zelf geen plan, maar wil je wel meedoen?

We zoeken altijd actieve meedenkers voor de inspiratiebijeenkomsten. Je bent van harte welkom! Ook als je zelf geen plan hebt. Op de inspiratiebijeenkomst presenteren de initiatiefnemers hun innovatieve plan. Zij ontvangen graag feedback van de aanwezigen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 31 oktober 2018 van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss. Wil je er bij zijn? Meld je aan bij ossinnoveert@oss.nl. Je mag ook anderen uitnodigen voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Leontien van Hassel of Angela Berende, telefoon 14 0412 of mail naar ossinnoveert@oss.nl