Nieuwsbrief toekomst centrummarkten Oss - nummer 1 - december 2016

Waarom deze nieuwsbrief?

De gemeente Oss is met marktondernemers, centrumondernemers en de wijkraad Centrum Krinkelhoek Mettegeupel in gesprek over de toekomst van de centrummarkten. In deze nieuwsbrief krijgt u hier informatie over.

Waarom deze gesprekken?

In het centrum van Oss is het elke dinsdag en zaterdag markt. De dinsdagmarkt staat op de Heuvel, Terwaenen en het Eikenboomgaardplein. De zaterdagmarkt staat grotendeels op het Eikenboomgaardplein en voor een klein gedeelte op de Heuvel. Deze markten zijn de laatste jaren in grootte afgenomen. Oss staat niet alleen in deze ontwikkeling; ook andere steden hebben hier mee te maken. De gemeente vindt het belangrijk dat we de markten in het centrum van Oss behouden. Daarom zijn er nu gesprekken met marktondernemers, centrumondernemers en wijkraad over de toekomst van de centrummarkten.

Waar gaan deze gesprekken over?

Gemeente, ondernemers en wijkraad bespreken hoe we in het centrum van Oss markten kunnen blijven organiseren. Iedereen in deze werkgroep is er van overtuigd dat de markten belangrijk zijn voor het centrum van Oss. En andersom heeft de plek in het stadscentrum meerwaarde voor de markten. Om er voor te zorgen dat de markten ook in de toekomst blijven, zijn aanpassingen nodig. In de gesprekken gaat het over de opstelling van de kramen, over de locaties van de markten, over het behouden van de huidige marktondernemers en mogelijkheden om nieuwe marktondernemers aan te trekken. Ook het aanbod van producten is onderwerp van gesprek: is er voldoende aanbod?, welke producten missen we op de markt?, hoe kunnen markt- en centrumondernemers beter met elkaar samenwerken?

Wil je al eerder een idee of opmerking kwijt?

Neem dan contact op met een van de mensen die jou vertegenwoordigt in de werkgroep.

Ben je een inwoner? Neem dan contact op met de wijkraad Centrum Krinkelhoek Mettegeupel:
info@wijkraadckm.nl

Heb je vragen over de toekomst van de centrummarkten, neem dan contact op met projectleider
Sanne Gielis van de gemeente Oss. Mail naar s.gielis@oss.nl of bel naar 14 0412.

Wie zit er in de werkgroep?

  • Namens de marktondernemers: John van Gemert, Berrie Smits, Patrick Venrooij en Alex van de Werf.
  • Namens de centrumondernemers: Jack van Lieshout, Koos Jordaans en Marcel van Gent
  • Namens de wijkraad: John Sebregts en Henk Visser.
  • Namens de gemeente: Frank den Brok (wethouder), Sanne Gielis (projectleider), Gé van Tiem (projectleider), Roos Garcia (marktmeester), Gerard Derks (teamleider Uitvoering)en Astrid Kepers-Koornberg (stedenbouwkundige).
  • Namens de branchevereniging voor de Ambulante Handel: Stef van Goor.
  • Namens de marktbezoekers: Anneke Hoven von Berg.

Wanneer gaan we met jou in gesprek?

In de maanden februari en maart 2017 zijn er bijeenkomsten voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van de centrummarkten in Oss. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. In die bijeenkomsten krijg je meer informatie over wat de werkgroep bespreekt en welke plannen er zijn. En je krijgt de mogelijkheid om te laten horen wat je daar van vindt.