Nieuwsbrief toekomst centrummarkten Oss - nummer 3 - juni 2017

Waarom deze nieuwsbrief?

De gemeente Oss is met marktondernemers, centrumondernemers en de wijkraad Centrum Krinkelhoek Mettegeupel in gesprek over de toekomst van de centrummarkten op dinsdag en zaterdag. In december 2016 en februari 2017 heeft u een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de gesprekken van deze werkgroep. Op basis van deze gesprekken is een voorstel gemaakt voor de gemeenteraad. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit raadsvoorstel.

We stellen de gemeenteraad voor om:

  • de opstelling van de dinsdagmarkt vanaf 5 september 2017 aan te passen. In de nieuwe opstelling komen er meer marktondernemers op de Heuvel, Heuvelstraat en Terwaenen te staan.
  • op dinsdag blijven er ook marktondernemers op het parkeerterrein Eikenboomgaard. Dit zijn vooral marktondernemers die voedsel verkopen.
  • vanaf 1 september de openingstijd van de dinsdagmarkt te verlengen naar 14:00 uur (is nu 12.00 uur).
  • de zaterdagmarkt voorlopig ongewijzigd te laten in opstelling en openingstijden.
  • over maximaal twee jaar de Heuvel vrij te maken voor evenementen en horeca op de zaterdagen.
  • het overleg tussen marktondernemers, centrumondernemers, wijkraad en de gemeente voort te zetten.
  • meer aandacht te steken in marketing en promotie van de markt en hier in de programmabegroting voor 2018 tijdelijk extra geld voor te reserveren.
  • in te stemmen met een nieuwe marktverordening en –regeling.

Wanneer neemt de gemeenteraad een besluit?

Het college van burgemeester en wethouders heeft al ingestemd met het uitvoeringsprogramma centrummarkten en de nieuwe marktverordening. De commissie Sociaal Bestuurlijk praat op donderdag 22 juni over deze voorstellen en de gemeenteraad neemt hierover op donderdag 6 juli een besluit. Deze vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar toegankelijk. Je kunt deze vergaderingen ook thuis volgen via de live uitzending hiervan via website van de gemeente Oss.

Hoe gaat het verder?

Als de gemeenteraad op 6 juli instemt met deze voorstellen, wijzigt de opstelling van de dinsdagmarkt in september 2017. De marktondernemers ontvangen hierover uiterlijk op 1 augustus 2017 meer informatie ontvangen. Ook willen we de opening van het nieuwe marktseizoen extra publiciteit geven. Heb je nog goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Neem hierover dan contact op met Roos Garcia (R.Garcia@oss.nl).