Wat is een Regenboogstad?

Gemeente Oss is een regenboogstad. Dat betekent dat Oss zich sterk maakt voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de gemeente. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij/zij is.

Wat hebben we al gedaan?

Van 2012 tot en met 2014 heeft wethouder René Peters diverse initiatieven in gang gezet om tot een verbetering van de positie van Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) te komen binnen de gemeente Oss.

  • Een mooi voorbeeld daarvan is de website www.zodoenwedatinoss.nl. Op die website spreken (bekende) ossenaren zich uit over acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders
  • In vijf Osse verzorgingshuizen van BrabantZorg besteedt men aandacht aan homoseksualiteit. De vijf verzorgingshuizen hebben hiervoor de ‘Roze Loper’ ontvangen.
  • In oktober 2014 ondertekende Wethouder René Peters de overeenkomst met Minister Bussemaker om van 2015 tot en met 2017 Regenboogstad te worden.

Wat gaan we nog doen?

Om te laten zien dat we een echte Regenboogstad zijn, sluiten we aan bij een aantal evenementen: